Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF: Start konsultacji podatkowych objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0

Redakcja PIT.pl

Projekt objaśnień dotyczy Estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodu spółek, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r. Aktualnie startują konsultacje podatkowe. MF zachęca do zgłaszania uwag i opinii do 30 listopada 2021 r.

» Estoński CIT - alternatywa dla tradycyjnego CIT

Estoński CIT to opcjonalny, uproszczony i maksymalnie proinwestycyjny model opodatkowania, który można zastosować zamiast ogólnych reguł rozliczenia CIT. Wybór Estońskiego CIT oznacza dla firm brak podatku do czasu wypłaty zysku wspólnikom oraz niski podatek przy wypłacie dywidendy.

Polski Ład wprowadził w Estońskim CIT szereg zmian, które czynią ten system jeszcze bardziej dostępnym i atrakcyjnym. Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już teraz korzystają z Estońskiego CIT jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór.

MF zachęca do zgłaszania swoich uwag i opinii do 30 listopada 2021 r.

Polski Ład zawiera atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców – szerzej dostępny i bardziej atrakcyjny Estoński CIT już od 1 stycznia 2022 r. W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów uprawnionych do tej formy opodatkowania, zmienia się również jej nazwa. Od 1 stycznia 2022 r. oficjalną nazwą Estońskiego CIT będzie Ryczałt od dochodów spółek.

Estoński CIT - konsultacje społeczne

Źródło: mf.gov.pl

Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100% kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej, liczeniem dochodu, kosztów czy amortyzacji   podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski

Estoński CIT to superulga podatkowa. Nie wymaga od przedsiębiorcy, jak jest w innych preferencjach, dokumentowania poniesienia wydatków uprawniających do jej zastosowania. To on sam zdecyduje na co przeznaczy pozostawione w firmie środki – czy zostaną w kasie jako finansowa poduszka bezpieczeństwa, czy np. posłużą dokonaniu służącego rozwojowi firmy wydatku – dodaje wiceminister.

Najważniejsze zmiany

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022 r. z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe.

Chcemy, aby Estoński CIT był rozwiązaniem dostępnym dla jeszcze szerszej grupy firm. Dlatego rozszerzamy katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego modelu opodatkowania. Obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w przyszłym roku Estoński CIT dostępny będzie również dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych. Z Ryczałtu od dochodów spółek będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, które pojawiły się w polskim systemie prawnym w połowie bieżącego roku – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Likwidacja kryterium przychodowego

Z początkiem nowego roku zniknie kryterium przychodowe w Estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W przypadku przekroczenia tego progu, przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń w tym modelu opodatkowania – konieczna było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln złotych.

Likwidacja kryterium przychodowego to ważny krok zwiększający dostępność Estońskiego CIT. To też odpowiedź na jeden ze zgłaszanych nam kluczowych postulatów rynku. Od 2022 r. ryczałt od dochodów spółek będzie również dostępny dla firm o rocznych przychodach przekraczających 100 mln zł. Chętniej będą z niego także korzystać przedsiębiorcy, którzy planują rozwój swoich firm i przewidują przekroczenie tej granicy w ciągu kolejnych lat. Mają oni pewność, że będą mogli korzystać z atrakcyjnych zasad opodatkowania tak długo, jak będzie to dla nich wygodne, bez ryzyka „wypadnięcia” z systemu estońskiego i zapłaty wyższego podatku – informuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy którzy wybrali Estoński CIT nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

Decyzję o przeznaczeniu zaoszczędzonych na podatku środków pozostawimy przedsiębiorcom. To oni najlepiej znają aktualną sytuację finansową swojego biznesu i wiedzą gdzie i na co te dodatkowe środki są im najbardziej potrzebne – tłumaczy wiceszef MF.

Uproszczenia przy „wejściu” i „wyjściu” z Estońskiego CIT

Zgodnie z postanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022 r. podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek nie będę obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

Przedsiębiorcy nie powinni obawiać się wyboru Estońskiego CIT. Jest on nie tylko prostym i atrakcyjnym rozwiązaniem, ale również bardzo bezpiecznym, znacznie ograniczającym ryzyka podatkowe po stronie biznesu. Chcemy, żeby wejście w Estoński CIT nie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie firm, stąd dodatkowe ułatwienia w zakresie korekty przychodów i kosztów – mówi wiceminister Sarnowski.

Zmianie uległ również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT, w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT.

Zasady opodatkowania wypłaty takich zysków, wyglądać będą dokładnie tak samo, jak gdyby podatnik nadal korzystał z Estońskiego CIT. Zmiana modelu rozliczania podatku po zakończeniu korzystania z Estońskiego CIT rozwieje obawy przedsiębiorców dotyczące ryzyka jednorazowej zapłaty wysokiego podatku – dodaje wiceminister Sarnowski.

Przedsiębiorca będzie miał również możliwość zapłaty podatku na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utarty prawa do opodatkowania Estońskim CIT. Będzie to jednak możliwość, a nie obowiązek. Podatnik samodzielnie podejmie decyzję, jaki model rozliczenia podatku będzie dla niego bardziej atrakcyjny.

Konsultacje do 30 listopada

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 30 listopada 2021 r. na adres: [email protected].

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację ich treści danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Link do zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polski ŁadCIT