MF: Konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: metoda ceny odprzedaży. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia 2022 r.

» Nowelizacja rozporządzeń w sprawie cen transferowych

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: metoda ceny odprzedaży. Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają m.in. zakres stosowania tej metody, sposób wyboru podmiotu badanego, określenie marży ceny odprzedaży oraz kalkulację ceny zakupu, sposób wyboru wskaźnika rentowności, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

» Polski Ład: Korzystne zmiany w cenach transferowych

Źródło: shutterstock

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Materiały

Źródło: MF

Ceny transferoweCIT