MF i KAS dziś na XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Redakcja PIT.pl

W dniach 6-8 września br. odbywa się XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To jedno z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. W Karpaczu pojawi się liczne grono przedstawicieli rządu, świata biznesu i nauki oraz eksperci. Nie zabranie również przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd zaprasza do uczestnictwa w panelach z udziałem tych przedstawicieli. Wszystkie aktywności zostały zaplanowane na 7 września 2022 r.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska

7 września 2022 r., godz. 11:10 – 12:25, sala 6.31

  • Jak można sfinansować odbudowę ukraińskiej gospodarki?

Bank Światowy szacuje, że na skutek rosyjskiej inwazji PKB Ukrainy spadnie w 2022 r. o 45 proc. Jak podkreślają, to zachowawcza prognoza. Straty mogą być o wiele, wiele wyższe. Choć wojna wciąż się toczy, deklaracje o wsparciu procesu odbudowy spływają z całej UE i innych krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady i USA. Jak więc będzie odbywało się odrodzenie ukraińskiej gospodarki? I ile powinna zapłacić Rosja za wyrządzone w Ukrainie szkody?

Wiceminister finansów Artur Soboń

7 września 2022 r., godz. 12:35-13:35, sala 6.21

  • Czas na inwestycje? Wpływ ulg i preferencji podatkowych na rozwój lokalny.

Wsparcie nowych projektów inwestycyjnych na terytorium Polski dotyczy nie tylko zwolnień podatkowych dostępnych w całym kraju, ale także preferencyjnych warunków dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych. Pomoc publiczna stanowi jeden z podstawowych czynników mających wpływ na decyzje odnośnie lokalizacji planowanych inwestycji. Polska Strefa Inwestycji daje szanse na lepszej jakości miejsca pracy i większą aktywizację zawodową mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności danego regionu. Jaki jest wpływ ulg i preferencji podatkowych na rozwój lokalny? Jak wspierać projekty inwestycyjne, aby ułatwić firmom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

7 września 2022 r., godz. 14:55 – 15:55, sala 6.30

  • Hedonizm czy ascetyzm. W niespokojnych czasach wydawać czy oszczędzać?

Polacy się bogacą, mają coraz więcej pieniędzy do dyspozycji z bieżących dochodów i w oszczędnościach. Z drugiej strony czasy są niepewne – wojna na wschodzie, inflacja, dopiero co wyszliśmy z pandemii. Zadajemy więc sobie pytanie - czy warto oszczędzać, a jeśli tak - to jak uchronić pieniądze przed inflacją, a może konsumować lub kupować dobra, których inflacja nie dotyka? Podczas panelu „Hedonizm czy ascetyzm. W niespokojnych czasach wydawać czy oszczędzać?” spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warto gromadzić finansowe zabezpieczenie, jeśli tak to gdzie lub czy może nie zrezygnować z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. Poruszona też zostanie kwestia, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe nie tylko na jesień życia, ale również na inne nieprzewidziane i nagłe wydatki.

7 września 2022 r., godz. 17:15-18:15, Sala 6.27

  • Ordynacja podatkowa. Stabilność dla przedsiębiorstw

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorców warunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z najistotniejszych jest prawo podatkowe, które powinno być stabilne oraz przewidywalne. Jedynie wówczas służyć ono będzie rozwojowi gospodarczemu kraju jak i zabezpieczać prawa przedsiębiorców. W tym kontekście istnieje konsensus Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz środowisk przedsiębiorców w zakresie potrzeby wprowadzenia zmian do ordynacji podatkowej. Panel będzie obejmował tematykę mediacji, pomocy prawnej z urzędu, przedawnienia roszczeń oraz zasad postępowania podatkowego.

Wiceminister finansów, Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk

7 września 2022 r., godz. 13:45-14:45, sala 6.27

  • Polski sektor finansowy, sportowy i przedsiębiorcy – nieoczywiste ofiary szarej strefy gier i zakładów. Jak zatrzymać nielegalny hazard?

Czym jest szara strefa - prezentacja stron nielegalnych operatorów, metod płatności i nielegalnych salonów gier na automatach. Informacja na temat nowelizacji UGH z 2016 r. i metodach walki z szarą strefą, które wprowadziła (blokady stron, blokowanie płatności, rejestr domen zakazanych, aktualizacja rejestru domen o strony reklamujące nielegalnych operatorów). Utracone wpływy podatkowe to tylko jeden z objawów szarej strefy gier i zakładów. Na jej istnieniu traci również sektor finansowy. Rocznie ponad 2 mld zł depozytów klientów nielegalnych kasyn i zakładów bukmacherskich online trafia do zagranicznych operatorów alternatywnych metod płatności. Często firm o wątpliwej reputacji.

7 września 2022 r., godz. 20:00-20.30, Sala 4.8 (Media i Komunikacja)

  • Zorganizowana działalność przestępcza i jej wpływ na gospodarkę państwa

Zorganizowana działalność przestępcza jest zmorą wielu państw. Stanowi nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, ale i coraz częściej wywiera negatywny wpływ na gospodarkę. Grupy przestępcze oraz popularne w niektórych regionach mafie odchodzą od swojej tradycyjnej działalności, inwestując w m.in. hotelarstwo, budownictwo, czy wywóz odpadów, często dopuszczając się przy tym korupcji. Jaki jest wpływ zorganizowanej działalności przestępczej na gospodarkę państwa? Jak skutecznie przeciwdziałać przestępczym procederom w gospodarce?

Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc

7 września 2022 r., godz. 16:05-17:05, Sala 6.32

  • Bezpieczeństwo energetyczne i zielona gospodarka w aktualnej sytuacji geopolitycznej

Europejski Zielony Ład stanowi obecnie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne jedną z najbardziej ambitnych strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie. Realizacja jego założeń wymaga podejmowania zdecydowanych działań przez rządy poszczególnych państw, a także zaangażowania wielu badaczy, którzy poszukują najbardziej skutecznych rozwiązań i sposobów ich implementacji w gospodarce. Szczególnie dziś bezpieczeństwo energetyczne staje się jednym z najważniejszych wyzwać. Polska oraz inne kraje stoją przed koniecznością transformacji energetycznej i jeszcze szybszego niż do tej pory uniezależnienia się od paliw kopalnych, zwłaszcza importowanych.

7 września 2022 r., godz. 17:15-18:15, Pawilon F (Forum Cyberbezpieczeństwa)

  • Inwestycje w rozwój cyfrowy

W świetle ogłoszenia przez Przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen europejskiej dekady cyfrowej, systematycznego pojawiania się coraz większej ilości środków i programów finansowych, jak i ostatnich zapowiedzi walki UE o miejsce w globalnym wyścigu technologicznym konieczne są dalsze inicjatywy w zakresie wspierania innowacyjności, firm segmentu MSP, komercjalizacji B+R oraz wspierania segmentu technologicznych startupów poprzez inwestycje kapitałowe typu venture capital i mobilizację kapitału prywatnego. Należy jedynie pamiętać, by w procesie projektowania tego typu inicjatyw, brać pod uwagę specyfikę rynków poszczególnych państw członkowskich.

Wicedyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Jakub Sawulski

7 września 2022 r., godz. 13:45 – 14:45, sala 6.17

  • Wpływ gospodarki na podatki, wpływ podatków na gospodarkę

Ile więcej z podatków ma państwo dzięki inflacji, czy będzie rekord wpływów z VAT? Dlaczego obniżka PIT do 12 proc. była możliwa, czy taki plan był już w 2021 r.? Czy reforma podatkowa to potrzeba chwili, czy przemyślany plan, a może odpowiedź na problemy z Polskim Ładem i wyższe wpływy podatkowe do budżetu państwa? Podatki w stagflacji - jak zmniejszać podatki, żeby nie rosła inflacja, co zmieniać, żeby pobudzić gospodarkę, wyprowadzić ją z recesji? Podatkowe oczekiwania firm – jak państwo może im pomóc? Utracone wpływy podatkowe to tylko jeden z objawów szarej strefy gier i zakładów. Na jej istnieniu traci również sektor finansowy. Rocznie ponad 2 mld zł depozytów klientów nielegalnych kasyn i zakładów bukmacherskich online trafia do zagranicznych operatorów alternatywnych metod płatności.

7 września 2022 r., godz. 15:00 – 16:00, Sala 6.17

  • Czy nadal zielona wyspa

Spowolnienie i dezinflacja czy stagflacja - jaki scenariusz czeka polską gospodarkę w kolejnych latach? Kryzys energetyczny jak reagować? Koszty turbulencji - o jakie rafy otrze się polska gospodarka w trakcie kryzysu? Zagrożenia dla rynku pracy? Jakie mamy amortyzatory na kryzys - przy w poprzednich zawirowaniach jak w 2008 mieliśmy atuty jak kurs walutowy czy transfery z UE dzięki którym mogliśmy przejść przez kryzys? Czy mam jeszcze jakiegoś asa w zanadrzu? Jak będzie wyglądała polska gospodarka po kryzysie i na ile wojna zmieniła spojrzenie na Polskę i jej atrakcyjność dla inwestorów? Co zrobić, by rynek pracy nadal był naszym atutem?

Źródło: MF