Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF: formularz do rozliczeń CIT-8E za 2020 r. dostępny

Ewelina Czechowicz

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają więcej czasu na złożenie deklaracji CIT za 2020 r. i zapłatę podatku, resort finansów wydłuży termin na rozliczenie do końca czerwca. Aktualnie resort udostępnił od dnia 19 maja 2021 r.  nowy formularz  do dokonania rozliczeń CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych .

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 10 maja 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-8E. Rozporządzenie zostało opublikowane 18 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 912.

Wzory deklaracji

Rozporządzenie zawiera wzór:

  1. deklaracji CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz
  2. załącznika CIT/EZ – informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Nowy wzór deklaracji  należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 19 maja 2021 r.

Formularz CIT do rozliczeń dostępny

Źródło:shutterstock

Więcej czasu na rozliczenie CIT za 2020 r. 

Według resortu finansów stan epidemii uzasadnia wydłużenie okresu na rozliczenie podatku od osób prawnych. Zgodnie z decyzją resortu finansów podatnicy mają wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.

Termin na rozliczenie CIT wydłużony o 3 miesiące

Na chwilę obecną formularz do rozliczeń CIT za 2020 r. jest jeszcze niedostępny. 

CITPodatki 2021Rozliczenie roczne