Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Listopad rozlicz na nowych drukach VAT

Katarzyna Sudaj

31 października br. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104) Zgodnie z nim od 1 listopada 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe wersje druków VAT-7, VAT-7k, VAT-8, VAT-9M.

Nowe rozporządzenie zawiera następujące załączniki:

Wprowadzone zmiany

Do wzorów deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K (13) wprowadzono następujące zmiany:

1) W części C Rozliczenie podatku należnego

  • w wierszu 19 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”,

2) W bloku F Informacje dodatkowe

  • wprowadzono nowy znacznik z opisem „Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”.

Do wzoru deklaracji VAT-8 (9) wprowadzono następujące zmiany:

1) W części C Rozliczenie podatku należnego

  • w pozycji 21 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

W deklaracjach uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Do ww. zmian dostosowano OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Zmiany wprowadzone we wzorach deklaracji mają na celu dostosowanie deklaracji do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Nowe wersje druków należy stosować począwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r.

 

Zmiany w VATVAT