Limity podatkowe 2020

Katarzyna Sudaj 02.10.2019 07:55 (aktualizacja: )

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok. Wyższy kurs euro oznacza wyższe limity określające małego podatnika PIT i VAT, większą kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz zwiększony limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Wyższy kurs euro i wyższe limity 2020

Kurs średni euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2019 roku, czyli z wtorku 1 października br. jest wyższy niż ten sam kurs przed rokiem, gdy wynosił 4,2795 zł za 1 euro. Wpływa to na pewne podwyższenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości. Kurs średni NBP z 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2020 r. będą zatem wyższe niż obecnie

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2020

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
202050'000 euro219'000 zł
201950'000 euro214’000 zł

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - limit 2020

O statusie małego podatnika decyduje niewielki obrót roczny. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20201’200’000 €5’248’000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
20201’200’000 €5'248'000 PLN45’000 €197'000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN45’000 €193’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Uwaga: Rok temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zapisano w nim, że próg dla małego podatnika ma być podniesiony z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Potwierdził to ostatnio Premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział zwiększenie limitu obrotów dla firm płacących podatek dochodowy od osób prawnych. Od stycznia 2020 roku miałoby to być już nie 1,2 mln euro, a 2 mln euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2020

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. 1 stycznia 2017 roku zwiększono limit dla ryczałtu ze 150 tys. eurodo 250 tys. euro.

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1'093’350 zł250’000 euro**1'093’350 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2020 

W roku 2020 po raz piąty do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej - z 30 września. Przypominam, że 1 stycznia 2017 roku zwiększono ten limit dla pełnej rachunkowości z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro8’746’800 zł2020

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2019 r.4,3734 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Zmiany w VATPodatek PIT