Kwota wolna od podatku w Trybunale Konstytucyjnym

01.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

20 października Trybunał Konstytucyjny zbada, czy kwota wolna od podatku dochodowego, a dokładniej art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w części dotyczącej kwoty zmniejszającej podatek jest zgodny z Konstytucją RP.

Kwota wolna od podatku w Trybunale Konstytucyjnym

Źródło: YAY foto

Na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego znalazł się wniosek o zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowejkwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł z:

  • art. 2 i art. 84 Konstytucji RP;
  • art. 64ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Wniosek w tej sprawie juz rok temu skierował do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem obecna wysokość kwoty wolnej od podatku nijak nie koresponduje z progiem ubóstwa w Polsce. Roczny dochód odpowiadający temu zwolnieniu, czyli 3089 zł - nie pozwala na zapewnienie elementarnych potrzeb życiowych. Wcześniej kwota wolna od podatku była ustawowo waloryzowana (do 2003 r.). Jednak od dwunastu lat tylko jeden raz (w 2006 r.) Sejm podwyższył kwotę z 530,08 zł do obecnej, wynoszącej 556,02 zł.

[Aktualizacja]: Ogłoszenie wyroku nastąpi 28 października 2015 r., godz. 10:30. Tak niska kwota wolna od podatku jest niezgodna z Konstytucją - orzekł TK.

/ks

Kwota wolna od podatku