Kwota 8000 zł wolna od podatku - ile zostanie w portfelu podatnika

Piotr Szulczewski 23.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Proponowane w najbliższym czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku zwiększy kwotę zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu rocznym lub pozwoli na korzystanie z wyższej niż do tej pory kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek w trakcie roku. Jakiej wartości zwrotu można się spodziewać w takim przypadku?

Kwota 8000 zł wolna od podatku – ile zostanie w portfelu podatnika

Źródło: YAY foto

Obecnie wysokość podatku w pierwszym stopniu skali podatkowej oblicza się stosują do podstawy opodatkowania stawkę podatku 18% i odejmując od wyniku kwotę zmniejszającą podatek 556 zł 02 gr.

Taka wartość kwoty zmniejszającej podatek obniży wartość podatku do zera, jeżeli kwota podstawy opodatkowania (dochodu po obniżeniu go o przysługujące ulgi odliczane od dochodu) nie będzie wyższa niż 3091 zł. Taki wniosek wynika z przemnożenia 3091 x 18% = 556,38 – 556,02 = 0,36 gr. Po zaokrągleniu wyniku do pełnych złotych podatek do zapłaty wynosić będzie 0 zł.

O wysokości zwrotu podatku po złożeniu rocznego zeznania podatkowego decydować będzie m.in. czy podatnik obniża zaliczki już w trakcie roku o odpowiednie części powyższej kwoty zmniejszającej podatek (co jest standardem np. w przypadku umów o pracę) czy też kwota 46,33 zł nie obniża comiesięcznych wypłat (np. umowa zlecenie). Jeżeli podatnik nie stosuje ulg i odliczeń, to maksymalna kwota zwrotu wynieść może 556,02 zł.

8000 zł wolne od podatku, czyli 1440 zł zwrotu podatku

W przypadku 8000 zł podatnik, który nie będzie korzystał z ulg i nie będzie obniżał zaliczek na podatek w trakcie roku, może liczyć na 1439 zł. 8000x18% = 1440zł. Natomiast Ci podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczanie kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku już w trakcie zapłaty zaliczek na podatek, mogą w każdym miesiącu obniżyć zaliczkę o 120 zł (zamiast dotychczasowych 46,33 zł).

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Kwota wolna od podatkuRozliczenie roczne