Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kwarantanna od 25 stycznia 2022 r. skrócona do 7 dni

Ewelina Czechowicz

V fala Covid-19 nabiera na sile. Rząd w ramach działań walki z epidemią podjął decyzję o wprowadzeniu przepisów, które mają skrócić okres kwarantanny. Powrót do pracy pracownika, który przeszedł zakażenie Covid-19, rodzi sporo wątpliwości. Niektórzy pracownicy już kilkakrotnie zmuszeni byli odbyć kwarantannę, a nie zachorowali. Czy skrócenie kwarantanny zapobiegnie paraliżowi gospodarki?

Od tygodnia potwierdzane są rekordowe liczby zachorowań na Covid-19, który zatacza coraz szersze kręgi także wśród pracowników. Coraz częściej pracodawcy spotykają się z absencją z uwagi na kwarantannę lub izolację. Jak przekazał w niedzielę resort zdrowia na kwarantannie w Polsce przebywa 825 308 osób. Rząd aby zapobiec paraliżowi zamierza skrócić czas kwarantanny do 7 dni, przepisy mają zacząć obowiązywać od 25 stycznia 2022 r.

Izolacja i kwarantanna - różnice

Kwarantanną obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). Od 25 stycznia 2022 r. okres odbywania kwarantanny ma zostać skrócony do 7 dni.  

Izolacji natomiast podlegają osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Kwarantanna skrócona do 7 dni

Źródło: shutterstock

Skrócona kwarantanna do 7 dni

Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać opublikowane 24.01.2022 r. 

W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że skrócenie okresów obowiązkowej kwarantanny zostało poprzedzone analizą obserwowanych zmian przebiegu klinicznego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przebiegiem wywołanej nim choroby COVID-19. W uzasadnieniu wskazano, że zasadność tej decyzji potwierdzają zmiany wprowadzane w innych państwach, takich jak Francja, Lichtenstein, Luksemburg i Portugalia, gdzie długość kwarantanny wynosi siedem dni.

Do 24 stycznia okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Nowelizacja skraca ten czas do 7 dni począwszy od wtorku 25 stycznia. Z tym, że osoby skierowane na kwarantannę przed dniem wejścia w życie nowelizacji podlegają starym zasadom - trwa ona 10 dni. O tym, czy osobę z pierwszego kontaktu wysłać na kwarantannę decyduje więc Sanepid. Zgodnie z rozporządzeniem w odniesieniu do osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, oraz osób, które miały styczność ze źródłem zakażenia, kwarantanna będzie kończyła się po siedmiu dniach (obecnie po 10 dniach). 

Testy pod kątem COVID-19 w aptekach

W związku ze zmianami w podejściu do walki z COVID-19 od 27 stycznia 2022 r. test na Covid-19 będzie można wykonać w aptekach, które będą mieć do tego wydzielone pomieszczenie. Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Świadczenia przysługujące podczas kwarantanny

Osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się bowiem niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również niemożność powstałą wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę, może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jeżeli stan zdrowia mu na to pozwala i ma możliwości pracy zdalnej, może ją wykonywać, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia.

 

Koronawirus w PolsceKodeks pracyChoroba, wypadek