Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kryptowaluty ponownie bez podatku PCC. Co najmniej do końca czerwca 2020 r.

Piotr Szulczewski 12.12.2019 08:16 (aktualizacja: )

Przedłużeniu ulegnie okres, w którym zaniechany będzie pobór podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu handlu walutą wirtualną (kryptowalutami).

Jak informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu przedłużenia okresu zaniechania poboru podatku, pierwotny okres zaniechania miał służyć ustaleniu przez specjalistów zasad obrotu krytptowalutami i dać czas na przyjrzenie się zjawisku obrotu.

W trakcie analiz, dokonywanych przez specjalistów nie tylko z dziedziny prawa podatkowego, stwierdzono jednak, że materia walut wirtualnych i obrotu nimi jest bardziej skomplikowana, niż założono na początku prac, oraz wielowątkowa. Nadal istnieją nierozstrzygnięte wątpliwości, co do charakteru prawnego kryptowalut, co uniemożliwia zaproponowanie odpowiedniego sposobu ich opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wątpliwości odnośnie charakteru kryptowalut zostały dostrzeżone na szczeblu europejskim i kwestia ta będzie omawiana na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w dniu 5 grudnia 2019 r. Wypracowane rozwiązania mogą mieć wpływ na problematykę opodatkowania obrotu kryptowalutami w poszczególnych państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Powoduje to konieczność przedłużenia okresu obowiązywania zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych i zmiany treści
§ 2 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, polegająca na przedłużeniu terminu zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych  do umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych dokonanych - do dnia 30 czerwca 2020 r.

Handel kryptowalutami a PCC

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.) umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe. W konsekwencji, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Specyfika handlu walutami wirtualnymi polega na ciągłym obracaniu nimi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotne zawieranie umów sprzedaży i zamiany. W efekcie powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki.

Inne podatki