Krewetki w kosztach podatkowych? Fiskus mówi tak!

Ewelina Czechowicz

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem fiskusa krewetki i inne produkty spożywcze mogą być kosztem podatkowym. Trzeba tylko spełnić określone warunki.

W interpretacji indywidualnej z 5 września 2023 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.568.2023.1.KP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że profesjonalny fotograf żywności, który samodzielnie przygotowuje potrawy, by następnie robić im zdjęcia, może odliczyć od przychodu wydatki poniesione na zakup produktów spożywczych służących do sporządzenia posiłków. W takim przypadku zakup posiłków nie stanowi wydatku osobistego, gdyż generuje firmowe przychody.

Fotograf jedzenia może odliczyć wydatki na produkty spożywcze

O interpretacje wystąpiła podatniczka, która zajmuje się profesjonalną fotografią kulinarną. Przygotowywane przez siebie posiłki umieszcza na swojej stronie internetowej, by następnie sprzedawać je zainteresowanym kontrahentom lub umieszczać w internetowych bankach zdjęć. Przedsiębiorczyni wskazała, że przygotowywane przez nią potrawy, zazwyczaj nie nadają się do jedzenia, zawierają bowiem (np. wodę z gliceryną, klej). Stąd przygotowywane potrawy najczęściej trafiają do śmieci.  

Podatniczka tłumaczyła, że zakup produktów stanowi koszt, z uwagi na związek z uzyskiwanymi przychodami, jako fotograf jedzenia nie jest w stanie robić zdjęć, jeżeli nie ma posiłku przed obiektywem.

Przedsiębiorczyni wskazała też, że w jej przekonaniu powinna mieć prawo do odliczenia wydatków za produkty spożywcze z uwagi na fakt, że służą wyłącznie celom firmowym, bo przygotowanych posiłków nie da się wykorzystać do konsumpcji. Fiskus przyznał jej rację.

Krewetki w kosztach podatkowych - Fiskus mówi tak!

Źródło: Shutterstock

Zakupy produktów spożywczych w kosztach podatkowych

Trzeba pamiętać, że koszty w firmie to wydatki, które mają służyć osiągnięciu przychodu z działalności gospodarczej lub  zachowaniu (zabezpieczeniu) jego źródła. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania przed fiskusem, że dany wydatek związany jest z prowadzoną działalnością. Dlatego też zaliczając wydatki do kosztów, należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Ponadto też trzeba pamiętać o przepisach, które zawarte są w ustawie o podatku dochodowym. Niektóre wydatki przedsiębiorcy nie mogą stanowić kosztów, nawet jeśli osoba prowadząca biznes uważa inaczej. W przypadku wątpliwości co do tego czy dany wydatek możemy zaliczyć do kosztów działalności, warto zapytać Krajową Informację Skarbową i złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Dzięki pozytywnej interpretacji można wówczas zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych i obniżyć nie tylko  podstawę opodatkowania, ale też wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja indywidualna z 5 września 2023 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.568.2023.1.KP 

KsięgowośćKosztyFormy opodatkowania