Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Korzystny wyrok WSA w sprawie kary pieniężnej za błędy w SENT

Redakcja PIT.pl 13.01.2020 07:39 (aktualizacja: )

Wydział Interwencyjno-Procesowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przystąpił do kolejnego postępowania, po wniosku o interwencję przedsiębiorcy, który otrzymał decyzję nakładającą karę pieniężną z tytułu błędu w zgłoszeniu SENT. Przewoźnik realizował transport objęty zgłoszeniem SENT, do którego nie wprowadził omyłkowo numeru listu przewozowego przewożonego towaru.

W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili powyższe uchybienie w zgłoszeniu. Jeszcze w trakcie kontroli kierowca okazał posiadany list przewozowy oraz uzupełnił jego numer w zgłoszeniu SENT. Nie uchroniło to jednak przedsiębiorcy przed karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W konsekwencji przewoźnik był zmuszony ponieść karę w wysokości 5 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując m.in. na naruszenie zasady proporcjonalności oraz cel uchwalenia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jakim była walka z szarą strefą, nielegalnym obrotem paliwami itp., a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia formalne mające rangę oczywistych omyłek.

<<Pierwsze trzy miesiące bez kary w SENT II

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji. Jednocześnie, w ustnym uzasadnieniu, sąd wskazał, iż celem przedmiotowej ustawy nie może być cel profiskalny.

<< Ile wynosi kara za brak geolokalizacji?

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby–Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: To kolejna sprawa dotycząca uchybienia przedsiębiorcy w wypełnianiu zgłoszenia SENT, która została wygrana Przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z całą stanowczością należy podkreślić, że ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi była wymierzona w zorganizowane grupy przestępcze, a nie przedsiębiorców, którzy popełniają niewielkie uchybienia formalne. Cieszy mnie, że sądy zaczynają podzielać nasze stanowisko w tego typu sprawach, patrzeć całościowo na system prawny i udzielać przedsiębiorcom należnej im ochrony. Jednocześnie nasze sukcesy są sukcesami przedsiębiorców, którzy – mam nadzieję – będą mieli większe zaufanie do urzędników i sądów.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Auto firmowe