Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Lokalizatory w pojazdach przewożących towary na terytorium RP. Wykaz towarów

Piotr Szulczewski 07.09.2018 09:13 (aktualizacja: )

Od 1 października 2018 r. KAS będzie nie tylko posiadał informacje na temat transportu części z towarów wrażliwych, ale również będzie miał wgląd w miejsce, w którym towary te znajdują się w czasie przewozu. Geolokalizacja spedycji przez organy kontrolujące staje się od 2018 r. faktem.

Transport gazu LPG do stacji paliw ma zostać objęty monitoringiem SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Obowiązek zgłoszenia przewozu nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru przesłać do rejestru zgłoszenie; uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku zaś dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż krajowa), podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. Przy WNT i imporcie obowiązki te obciążają podmiot odbierający. W obu natomiast przypadkach przed rozpoczęciem przewozu, przewoźnik jest obowiązany uzupełnić zgłoszenie o szereg własnych informacji. Dodatkowo na nim wyłącznie leżą obowiązki przy przewozie tranzytowym. Numer referencyjny, jaki otrzyma zgłoszenie SENT,  posiadać musi również kierujący pojazdem, w trakcie drogi – dla celów kontroli przesyłki.

 

Wykaz towarów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT – od 28 września 2018 r.

Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla potencjalnych klientów zewnętrznych jest Portal Help Desk SISC (tzw. system SENT) wymagający założenia konta na stronie PUESC, kolejnym kontakt e-mail umożliwiający wysłanie wiadomości na adres [email protected], a ostatecznym kontakt telefoniczny: +48 33 483 20 55.

W 2018 dochodzi do szeregu zmian w przepisach o systemie monitorowania. Pierwsza zmiana polega na aktualizacji, od 25 września 2018 r. wykazu towarów, których przewóz wymaga zgłaszania do rejestru.

Wykaz towarów dostępny jest pod adresem:

https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/PL+-+WYKAZ+TOWAR%C3%93W+-+CN+od+20180925.pdf/3c9ddd9d-a3b2-42cd-add8-b20ce1101e71

Towary objęte są oznaczeniami zgodnie z nomenklaturą scaloną, a nie polskim systemem PKWiU

 

System monitorowania – geolokalizacji pojazdów – od 1 października 2018 r.

Zmiana przepisów zobowiązuje przewoźników do montażu w pojazdach urządzenia monitorującego położenie auta w trakcie drogi (lokalizator). Dzięki zmianie KAS może w każdym momencie sprawdzić miejsce, w którym towar znajduje się i przemieszcza przez terytorium RP oraz dokonać kontroli w dogodnym dla siebie miejscu. Lokalizator nie jest obowiązkowy jeśli przewożący jest w stanie monitorować pojazd poprzez urządzenia zewnętrzne (zewnętrzny system lokalizacji pojazdu).

Lokalizator to telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru. Lokalizator ma być autoryzowany przez KAS – posiadać musi indywidualny numer przydzielany podczas instalacji oprogramowania geolokalizującego.

W przypadku gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, kierujący jest obowiązany włączyć lokalizator przed rozpoczęciem przewozu towaru, a w przypadku kilku miejsc załadunku na terytorium kraju włączyć go należy z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru z pierwszego miejsca załadunku na terytorium kraju. Odpowiednio należy wyłączyć lokalizator nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju, a w przypadku kilku miejsc dostarczenia towaru na terytorium kraju z chwilą dostarczenia towaru do ostatniego miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju lub z chwilą zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

Dane o lokalizacji mają trafić do rejestru zgłoszeń przewozów towarów wrażliwych. W rejestrze SENT znajdować będą się zatem dane geolokalizacyjne przekazywane z lokalizatorów oraz zewnętrznych systemów lokalizacji, obejmujące współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer urządzenia montowanego w środku transportu.

[aktualizacja 01.10.2018]: Pierwsze trzy miesiące bez kary w SENT II

 

Za brak geolokalizacji – kary

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem do rejestru SENT na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Jest to kara jednorodna, nie podlegająca obniżeniu. Jedynym przypadkiem, w którym odstępuje się od nałożenia tej kary jest sytuacja, gdy niedopełnienie wynikało z niedostępności rejestru SENT.