Korekta cen transferowych. Nowe objaśnienia Ministra Finansów

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów wydał nowe objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych. Opublikowano również objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

» Informacja o cenach transferowych (TPR) a czynny żal

Mając na uwadze zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości interpretacyjne na tle art. 11e ustawy o CIT, konieczne stało się przygotowanie w tym zakresie objaśnień podatkowych. W toku prac powstało rozwiązanie kompromisowe, biorące pod uwagę nie tylko stanowisko orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych. Objaśnienia usuwają wiele zgłaszanych przez przedsiębiorców niewiadomych i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo firm dokonujących następczej korekty cen transferowych – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ceny transferowe. Objaśnienia MF

Źródło: shutterstock

Objaśnienia te obejmują takie kwestie jak:

 • dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • zakres pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)
 • warunki korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

W celu wyjaśnienia praktycznych aspektów, związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, Ministerstwo Finansów podjęło prace, których efektem są niniejsze objaśnienia podatkowe wyjaśniające metodykę stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych. Objaśnienia były tworzone z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych z dnia 11 czerwca 2019r. dotyczących opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) – dodaje wiceminister.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, objaśnienia obejmują takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Link do objaśnień:

Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (podatki.gov.pl)

Objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych (podatki.gov.pl)

Ceny transferowe