Informacja o cenach transferowych (TPR) a czynny żal

Redakcja PIT.pl

W przypadku nieprzekazania w terminie Szefowi KAS informacji o cenach transferowych, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Informacja o cenach transferowych (TPR) a czynny żal
Źródło: shutterstock.com

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji o cenach transferowych Szefowi KAS).

» Zmiany w sprawozdawczości cen transferowych - najczęściej zadawane pytania

Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Źródło: MF

Ceny transferoweKorekta PITKontrola