Kontrole PIP w związku z Covid-19

Ewelina Czechowicz

Epidemia koronawirusa to wzmożony czas pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z podanych przez Głównego Inspektora danych, w okresie od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła 10 010 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców.

Inspektorzy wykazali w prowadzonych kontrolach uchybienia, które polegały przede wszystkim na braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożenia stwarzanego przez wirusa SARS-COV-2. W związku ze stwierdzonym uchybieniem inspektorzy wydali łącznie 33 037 decyzji. Ponadto w wystąpieniach skierowano do pracodawców 32 535 wniosków oraz 1751 poleceń obligujących do usunięcia nieprawidłowości.

Kontrole PIP w związku z Covid-19
Źródło: shutterstock.com

Podczas kontroli ukarano 1974 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę 2 mln 400 tys. zł oraz zastosowano 2064 środki oddziaływania wychowawczego. Inspektorzy skierowali 139 wniosków o ukaranie do sądów oraz 96 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kontrole Inspekcji Pracy w powiatach żółtych i czerwonych

Inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi - poinformował we wtorek 11 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Wskazał, że inspektorzy będą m.in. sprawdzali, czy pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Co sprawdzi Inspekcja Pracy?

Inspektorzy w prowadzonych kontrolach sprawdzą, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach, zastosowali niezbędne środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, w tym wyposażyli pracowników w odpowiednie, dobrane do zagrożenia środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekujące, maski, rękawice i przyłbice, a także zapewnili możliwość zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 m między stanowiskami pracy.

KontrolaKoronawirus w PolsceKodeks pracy