Koniec epidemi Covid-19- ekspert tłumaczy co się zmieniło dla pracowników

Redakcja PIT.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na terytorium Polski zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego. Nastąpiło to z dniem 1 lipca 2023 roku i spowodowało likwidacje licznych rozwiązań wprowadzonych celem ułatwienia pracodawcom i pracownikom życia w związku z koronawirusem.

BHP i badania okresowe

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić zaległe szkolenia BHP – w terminie do 60 dni od dnia 1 lipca 2023 roku. Dodatkowo jest on zobowiązany do uzupełnienia brakujących badań okresowych – w tym przypadku termin wynosi 180 dni od dnia 1 lipca 2023 roku.

Urlopy

Spora zmiana zaszła w zakresie urlopów – wyłączona została możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (niewykorzystanego w latach poprzednich, w wymiarze 30 dni urlopu), we wskazanym przez pracodawcę terminie, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planów urlopowych.

Koniec epidemi Covid-19 - ekspert tłumaczy co się zmieniło dla pracowników

Źródło: Shutterstock

Fikcja doręczeń

Bardzo istotną zmianą jest obowiązywanie przepisu, który wskazywał, że nieodebranych pism nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz przed upływem 14 dni od dnia odwołania tego stanu. Oznacza to w praktyce, iż cała korespondencja (w tym nieodebrane wypowiedzenia) staną się skutecznie doręczone.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Skutkiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego jest również utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, którzy dotychczas przebywali i pracowali w Polsce na podstawie ustaw wydawanych na skutek koronawirusa. Pobyt takiej osoby musi aktualnie zostać zalegalizowany w terminie 30 dni od dnia 1 lipca 2023 roku. Analogicznie pracodawcy mają 30 dni na uzyskanie dla pracownika zezwolenia na pracę.

Warto przy tym podkreślić, że terminy te nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, których pobyt zalegalizowany został na skutek wydania ustaw związanych z pomocą Ukrainie.

Autor: Aleksandra Klukowska, kancelaria Graś i Wspólnicy

Koronawirus w PolsceFormy zatrudnieniaUrlopPomoc Ukraina