Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kolejne deklaracje z podpisem elektronicznym. Nowy projekt MF

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie listy deklaracji, które będą mogły być opatrzone podpisem elektronicznym. Wszystko za sprawą najnowszego projektu rozporządzenia.

11 czerwca Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. W myśl rozporządzenia kolejne deklaracje zostaną dołączone do grupy formularzy, które mogą być opatrzone elektronicznym podpisem

Więcej deklaracji z epodpisem

Źródło: shutterstock

Kwartalne deklaracje AKC z podpisem elektronicznym

Grupa deklaracji, które będą mogły być opatrzone podpisem elektronicznym zostanie rozszerzona o dwie deklaracje:

  1. AKC-KZ - deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego,
  2. AKC-UAKZ - kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową.

Powyższe deklaracje będą mogły być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego bądź innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Wyłączenie z listy deklaracji AKC-R oraz AKC-Z

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów proponuje się wyłącznie z listy deklaracji mogących być opatrzone elektronicznym e-podpisem druków:

  1. AKC-R (zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego) oraz
  2. AKC-Z (zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej).

Jak tłumaczy projektodawca ,, Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72), z dniem 1 lutego 2021 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowe rozwiązania dotyczące centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w obszarze podatku akcyzowego. Co istotne w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lutego 2021 r. podmioty składały zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności  w obszarze podatku akcyzowego (AKC-Z) w postaci papierowej. Natomiast po nowelizacji, która miała na celu elektronizację procesu rejestracji w podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności można dokonać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W konsekwencji wzory formularzy AKC-R oraz AKC-Z zastąpione zostały zgłoszeniami elektronicznymi na PUESC. W związku z czym w § 8 rozporządzenia zmienianego proponuje się uchylenie pkt 11 i 12, które dotyczą odpowiednio zgłoszenia AKC-R oraz AKC-Z”.

Formy opodatkowania