Kody tytułów ubezpieczeń oraz druki ZUS na 2021 rok. Nowy projekt rozporządzenia

Iwona Maczalska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zawierającego wzory druków ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeń do ubezpieczeń, imiennych raportów oraz oświadczeń. Projekt zawiera również listę kodów tytułów ubezpieczeń, służących wypełnianiu wspomnianych druków ZUS, mających zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 19 listopada opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących (…). Projekt zawiera druki ZUS oraz kody tytułów ubezpieczeń służące wypełnianiu tych druków, obowiązujące w 2021 roku.

Druki ZUS 2021

Źródło: shutterstock

Druki ZUS na 2021 rok

Załącznik do projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zawiera wzory druków ZUS obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Na liście druków znajduje się m.in.:

 1. Druki zgłoszeń:
  • ZUS ZUA,
  • ZUS ZCNA,
  • ZUS ZZA,
  • ZUS ZIUA,
  • ZUS ZWUA,
  • ZUS ZPA,
  • ZUS ZFA,
  • ZUS ZIPA,
  • ZUS ZWPA,
  • ZUS ZSWA.
 2. Druki informacji:
  • ZUS ZBA,
  • ZUS ZAA,
  • informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
  • informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
 3. Druki imiennych raportów:
  • ZUS RCA,
  • ZUS RZA,
  • ZUS RSA,
  • ZUS RPA.
 4. Druki deklaracji rozliczeniowych:
  • ZUS DRA,
 5. Inne:
  • raport ZUS RIA,
  • oświadczenie ZUS OSW,
  • zgłoszenie ZUS RUD.

Większość powyższych druków, choć ujęte w projekcie rozporządzenia, nie zmieni swojej formy od stycznia 2021 roku. Ze względu jednak na zmiany w upoważnieniu do wydawania ww rozporządzenia (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 568) – konieczne było wydanie nowego rozporządzenia.

Wszystkie wzory druków ZUS obowiązujących od stycznia 2021 roku można znaleźć tutaj.

Nowy druk ZUS RUD w projekcie rozporządzenia

Warto jednak zwrócić uwagę, że nowy projekt rozporządzenia MRiPS zawiera jeden zupełnie nowy druk ZUS. Jest nim ZUS RUD. Druk został wprowadzony w związku ze zmianą przepisów dotyczących obowiązku zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenie to odbywać się będzie za pośrednictwem nowego druku ZUS RUD. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS na nowym druku ZUS RUD”.

ZUS RUD 2021

Źródło: legislacja.gov.pl

Kody tytułów ubezpieczeń 2021

Nowy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zawiera również listę kodów tytułów ubezpieczeń, służących wypełnianiu druków ZUS. Kody tytułów ubezpieczeń, stanowiące załącznik do rozporządzenia będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku.

Kody tytułów ubezpieczeń 2021

Źródło: legislacja.gov.pl

Listę kodów tytułów ubezpieczeń mających zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku można pobrać tutaj.

ZUSNiski ZUS