Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jakie wsparcie z ZUS można jeszcze uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

Redakcja PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o świadczenia pomocowe z ZUS, wypłacane w ramach obowiązujących Tarcz Antykryzysowych. Mowa m.in. o świadczeniu postojowym, dodatkowym świadczeniu postojowym, czy odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w spłacie składek ZUS.

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 9 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w jednym miejscu zebraliśmy informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać z Zakładu.

Tarcze antykryzysowe - pomoce dostępne w ZUS

Źródło: shutterstock

W tabeli ZUS prezentuje z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

Świadczenie postojowe

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - świadczenie postojowe" (plik pdf 5,4 MB)

aktualizacja tabeli 22 lipca 2021 r.

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy

świadczenie postojowe (zwykłe) - działalność gospodarcza

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-D1 raz1300 zł
lub 2080 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza - kontynuacja

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy1300 zł
lub 2080 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

świadczenie postojowe (zwykłe) - umowy cywilnoprawne

osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-C
(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ
(gdy wniosek składa zleceniobiorca)
1 raz2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne - kontynuacja

osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CK2 razytaka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł

świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz - kontynuacja)

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy2080 zł

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD1 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) - kontynuacja

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców,
o określonym PKD
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD2 razy2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD61 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CD61 raz2 080 zł - jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł - to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

świadczenie postojowe jednokrotne

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD71 raz2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe dwukrotne

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD72 razy2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe czterokrotne

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD74 razy2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe pięciokrotne

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD75 razy2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe pięciokrotne (sklepiki szkolne)

osoby, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty i rodzaj przeważającej działalności oznaczony był kodem PKD: 47.11.Z lub 47.19.Zod 23 lipca 2021 r. najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-SK5 razy2080 zł

Źródło: ZUS.pl

Ulgi w opłacaniu składek

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - ulgi w opłacaniu składek" (plik pdf 783 kb)

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy

wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

każdy płatnik składekw dowolnym momencieRDOw zależności od sytuacjinie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga

wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek

płatnik składekgdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowyRZS-Pw zależności od sytuacjikwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty

Źródło: ZUS.pl

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSZUS