Polski Ład: Jakie druki PIT do US przed końcem stycznia po zmianie przepisów?

Iwona Maczalska

Polski Ład zmienił wiele przepisów podatkowych m.in. wydłużył terminy składania niektórych deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Jakie druki PIT należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2023 roku?

» Jaką wersję PIT-11 dostarczyć skarbówce i pracownikom w 2023 roku?

Podobnie jak w latach ubiegłych płatnicy podatku PIT mają mniej czasu na przekazanie druków PIT do urzędów skarbowych, niżeli podatnicy. Dla płatników kluczowy jest styczeń i luty. W tych bowiem miesiącach przekazać oni muszą komplet druków podatkowych dotyczących podatników do urzędów skarbowych oraz samych podatników. Jakie druki należy przekazać w terminie do 31 stycznia 2023 roku?

 Jakie druki PIT do US do 31 stycznia

Źródło: shutterstock

» Brak pobranej zaliczki PIT w 2022 roku. Czy składać zerowy druk PIT-4R w US?

Jakie druki PIT do skarbówki do 31 stycznia?

Polski Ład nie zmienił terminu na złożenie druków PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R oraz IFT. Podobnie, jak w latach ubiegłych ostateczny termin ich przekazania do skarbówki mija 31 stycznia. Należy pamiętać, że jest to jednak wyłącznie termin dotyczący wysyłki druków do urzędu skarbowego. Termin przesłania deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R do podatników jest dłuższy. W 2022 roku upłynie 28 lutego.

» Zmiana karty podatkowej na inną formę opodatkowania. Termin mija 20 stycznia 2023 r.

Karta podatkowa PIT-16A już nie do końca stycznia

Zmiany Polskiego Ładu dadzą się odczuć w szczególności przedsiębiorcom, którzy w 2022 roku opodatkowali uzyskane dochody w formie karty podatkowej. W ich przypadku ostateczny termin rozliczenia ze skarbówką na druku PIT-16A uległ zmianie. Nie przypada on już z końcem stycznia, lecz został wydłużony do 28 lutego 2023 roku. Więcej o tym w artykule ,, Kartę podatkową PIT-16A za 2022 rok rozlicz do końca lutego”.