Jaki będzie limit dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku?

Katarzyna Sudaj

50, 100 czy może 75% kwoty wynagrodzenia minimalnego będzie można zarobić w 2023 roku bez rejestrowania firmy? Nadal nie wiadomo. Z zapowiadanego podwojenia limitu, do pełnej płacy minimalnej, została już w procedowanym w Sejmie projekcie ustawy tylko część tej kwoty.

Jaki będzie limit dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku?
Źródło: shutterstock.com

Będzie można zarobić więcej bez zakładania firmy. Więcej znaczy ile?

Osoby fizyczne, które wykonują działalność spełniającą warunki działalności nierejestrowanej, z pewnością będą mogły od stycznia 2023 roku zarobić więcej. Choćby dlatego, że rośnie płaca minimalna, a wzrośnie dwukrotnie - od 1 stycznia 2023 i ponownie od 1 lipca 2023. Stąd też kwota limitu działalności niejestrowanej, stanowiąca połowę wynagrodzenia minimalnego - również będzie wyższa. 

W 2022 roku płaca minimalna wynosi 3.010 zł. Już od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3.490 zł, a po pół roku nastąpi kolejna podwyżka do poziomu 3.600 zł.

Działalność nierejestrowana jest działalnością wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego limit dla działalności nierejestroanej wzrośnie z 1505 zł do 1745 zł/mc w pierwszym półroczu 2023 roku i 1800 zł/mc w drugim półroczu 2023.

Limit działalności nierejestrowanej
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.1745 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.1800 zł przychodu miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

A miał być wzrost limitu do 100% płacy minimalnej

W połowie września gruchnęła wiadomość, że limit działalności nierejestrowanej wzrośnie do całej kwoty wynagrodzenia minimalnego. 17 września br. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W Art. 16. zapisano wówczas planowane zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570). Art. 5 ust. 1 ma otrzymać brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

Było, ale się zmyło ...

Później nastąpiła długa przerwa w procesie legislacyjnym. Dopiero 16 listopada br. po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Aż wreszcie kilka dni temu, 7 grudnia br. opublikowano sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, w którym zaleca się przyjąć ustawę w poniższym brzmieniu:

Art. 17. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

Już nie 100%, a tylko 75% z płacy minimalnej i później

Zawsze to lepiej i więcej niż 50%, niemniej póki Sejm nie uchwali nowelizacji ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych i nie zobaczymy jej w Dzienniku Ustaw, pozostaje czekać i obserwować dalszy przebieg procesu legislacyjnego.

[aktualizacja 20.02.2023 r.]: Minęły ponad dwa miesiące odkąd pisała ten tekt. Nadal nie wiadomo nic pewnego. Prace nad ustawą są niezakończone. 27 stycznia br. ustawę z Sejmu przekazano do Senatu i do Prezydenta.

 

Limit działalności nierejestrowanej - przy zapowidanej zmianie przepisów - 75% płacy minimalnej
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.2.257,50 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.2.700 zł przychodu miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Gorsza informacja to taka, że w zmienionym projekcie ustawy, w ostatnim paragrafie przewiduje się, że podwyższony limit wejdzie w życie później, niż 1 stycznia 2023 roku: art. 5 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Działalność nierejestrowanaPodatki 2023