Jak złożyć elektroniczny druk PIT-11?

Piotr Szulczewski 08.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jest kilka metod przesłania do urzędu skarbowego PIT-11 z wykorzystaniem sieci Internet. Dodatkowo, po 1 stycznia 2015 r. niektóre podmioty informacje PIT-11 podpisywać mogą danymi autoryzacyjnymi, a nie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedstawiamy metody wysyłki PIT-11.

Bramka e-deklaracje - pliki PDF

Do wysyłki informacji niezbędne jest:

 • instalacja oprogramowania Adobe Reader (9.0.0 lub wyższa, zalecana wersja polska) a także komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8) i konfigurowanym dostępem do Internetu,
 • posiadanie aktualnego głównego systemowego magazynu certyfikatów; informacja na temat pobrania listy urzędów certyfikacji innych firm uznawanych za zaufane przez firmę Microsoft, których certyfikaty główne są rozpowszechniane w ramach programu certyfikatów głównych systemu Windows http://support.microsoft.com/?kbid=931125, Aktualizacja listy certyfikatów głównych dla systemu Windows jest dostępna pod adresem http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=42092,
 • pobrana ze strony internetowej Portalu Podatkowego zakładka e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/do-pobrania) i zainstalowana w systemie aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader,
 • pobrane ze strony internetowej Portalu Podatkowego, zakładka e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze) i zapisane na dysku lokalnym odpowiednie wzory formularzy interaktywnych PDF.

Podstawą uzyskania UPO (potwierdzenia poprawnego wysłania informacji), jest nadanie jej „statusu 200”.

PIT-11 przez Internet
Źródło: Thinkstock

Program do rozliczeń rocznych

Po instalacji niektórych programów do rozliczeń rocznych nie ma obowiązku dodatkowej konfiguracji systemów operacyjnych oraz instalacji zakładki eDeklaracje. Program przeprowadzić może przez cały system posiadając jednocześnie samodzielnie wtyczkę, która podłącza się do środowiska eDeklaracje poprzez co możliwa jest wysyłka PIT-11 i weryfikacja jej poprawności.

Podstawą uzyskania UPO (potwierdzenia poprawnego wysłania informacji), jest nadanie jej „statusu 200”.


System wysyłki Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów a informacja PIT-11

Na chwilę obecną nie ma możliwości wysyłki PIT-11 z pomocą Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Wysyłka pierwszych druków podatkowych w systemie e-podatki planowana jest na kwiecień 2015 r., jednak będą to póki co wyłącznie deklaracje roczne PIT-37.

Weryfikacja danymi podatnika wysyłającego PIT-11

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy będący osobami fizycznymi lub podmioty będące osobami fizycznymi mogą wysyłać m.in. druk PIT-11 weryfikując wysyłkę inaczej, niż miało to miejsce dotychczas. Zamiast stosowanego do tej pory bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu użyją oni danych autoryzacyjnych podobnie, jak robili to przy wysyłce rocznej deklaracji PIT-36 czy PIT-37. Do weryfikacji PIT-11 składanego za pracownika służy:

 • własny identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy PESEL;
 • imię (pierwsze) własne płatnika;
 • nazwisko płatnika;
 • data urodzenia płatnika;
 • kwota przychodu wskazana przez niego (w zależności od tego jaką deklarację lub deklaracje składał) w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Jeżeli podatnik posługiwał się więcej niż jedną deklaracją – wpisać może jeden wybrany przez siebie przychód. Status 200 nie wystąpi jedynie w przypadku, gdy płatnik zsumuje kwoty przychodów ze wszystkich złożonych deklaracji.

Płatnicy niebędący osobami fizycznymi nadal obowiązane są stosować przy wysyłce elektronicznej informacji PIT-11 bezpieczny podpis elektroniczny, a nie dane autoryzacyjne.

Termin wysyłki PIT-11 w formie elektronicznej mija 2 marca 2015 r. Podatnicy, którzy nie zdecydują się na tę formę PIT-11 do urzedu skarbowego muszą wysłać o miesiąc wcześniej.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl