Jak poprzez stratę skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku w PIT za 2017?

Piotr Szulczewski 27.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Prosty zabieg wykorzystujący stratę z lat poprzednich pozwoli obecnie uzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku. Korzystna metoda rozliczenia obowiązuje od 2017 r., ale pozwala na korzystanie ze straty z lat poprzednich.

Jak poprzez stratę skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku w PIT za 2017?

Strata podatkowa wpłynie korzystnie w 2017 r. na kwotę wolną od podatku / YAY foto

Strata podatkowa wynika z porównania przychodów i kosztów danego roku. Gdy koszty przekraczają przychody – różnica, czyli strata może być odliczana od przychodu w kolejnych 5 latach, przy czym rocznie odliczane może być nie więcej niż 50% wykazanej straty. W 2017 r. zmienione zostały zasady ustalania kwoty wolnej od podatku. Jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85.528 zł kwota wolna będzie niższa niż rok wcześniej, a podatnik otrzyma niższy zwrot podatku lub będzie musiał dopłacić podatek z końcem roku. Jeśli podstawa ta wyniesie w 2017 r. 127.000 zł i więcej – podatek należy płacić od każdej zarobionej złotówki, bez stosowania kwoty wolnej od podatku. Podobnie sytuacja wygląda u podatników, których podstawa opodatkowania w 2017 r. waha się pomiędzy 6.600 zł a 11.000 zł. W tym przypadku jednak obniżona do minimum podstawa opodatkowania pozwala nawet na 6.600 zł kwoty wolnej, co powoduje zwrot podatku sięgający nawet 1188 zł (w miejsce 556,02 zł zwrotu w roku 2016).

Zmiana zasad ustalania kwoty wolnej powoduje, że podatnicy poszukują metod na obniżanie podstawy opodatkowania. Dzięki takiemu zabiegowi mogą oni nadal posiadać część zarobków, które nie będą podlegały pod podatek PIT i uzyskiwać zwrot podatku lub obniżony podatek do zapłaty.

Zaoszczędź na podstawie opodatkowania i obniż jej wysokość do minimum dzięki stracie podatkowej

Podstawa opodatkowania to przychód brutto, po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, straty z lat poprzednich oraz ulg podatkowych odliczanych od dochodu. W efekcie im więcej z powyższych kwot zostanie odliczone od przychodu, tym niższa będzie podstawa opodatkowania, a w konsekwencji – podatnik może liczyć na wyższą kwotę wolną od podatku.

Podatnik, który posiada stratę z poprzednich lat może zatem wpływać na obniżenie podstawy opodatkowania w taki sam sposób, jak kosztami podatkowymi czy ulgami. Należy jedynie pamiętać, że stratę odlicza się w ramach tego samego źródła, z którego strata pochodzi.

Co ważne – stratę do 50% jej wysokości wykazanej we wcześniejszym zeznaniu podatkowym, rozliczyć można w dowolnej wysokości. Podatnik może zatem stratą manipulować w dowolny sposób tak, by uzyskać jak najkorzystniejszą wartość podstawy opodatkowania.

Przykład

Podatnik posiada 2000 zł straty do odliczenia. Jego podstawa opodatkowania wynosi 7000 zł – w efekcie podatnik aby uzyskać najkorzystniejszą dla siebie kwotę wolną spowodować powinien, by podstawa opodatkowania wynosiła 6.600 zł. W zeznaniu za 2017 r. odlicza on zatem 400 zł straty, dzięki czemu otrzyma on 6600 zł kwoty wolnej. Pozostałą wartość straty przenosi na lata kolejne – aby móc również w tych następnych rozliczeniach swobodnie zmniejszać podstawę opodatkowania w sposób dla siebie najkorzystniejszy.

Korygowanie straty wykazanej w latach wcześniejszych

Korzystny wpływ straty podatkowej na kwotę wolną w 2017 r. stawia pod znakiem zapytania sens korygowania zeznań z lat wcześniejszych, w których podatnik wykazał już stratę. Taka możliwość istnieje – niemniej korekty i usunięcie straty wykazanej już we wcześniejszych zeznaniach podatkowych spowoduje zaległość i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Operacja może nie przynieść zatem zamierzonej korzyści podatkowej. Warto natomiast wykorzystać tę stratę, której jeszcze nie rozliczono w PIT za 2016 r. i za lata wcześniejsze.

Piotr Szulczewski, PIT.pl