Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak biznes ocenia propozycje tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorcy niektóre propozycje oceniają pozytywnie, ale proponują wydłużenie okresu ich obowiązywania albo modyfikację propozycji rządu i Prezydenta. Co uprościć, a co zmodyfikować? Poznaj opinię ekspertów BBC.

<< Jakie rozwiązania proponuje MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej?

BCC proponuje:

 • ograniczenie i uproszczenie procedur wnioskowych do ZUS i innych urzędów,
 • wydłużenie do 6 miesięcy okresu zwolnienia z płacenia składek ZUS,
 • wydłużenie do 6 miesięcy okresu zwolnienia w ramach pożyczek dla mikrofirm,
 • odniesienie kryterium czasowego spadku dochodów przedsiębiorcy do 31 grudnia  2019 r., a nie lutego 2020 r.,
 • objęcie tzw. postojowym prowadzących działalność gospodarczą do 300% wynagrodzenia minimalnego (w odniesieniu do przychodu), a nie do 300% wynagrodzenia przeciętnego,
 • aby postojowym były objęte osoby prowadzące działalność od 1 stycznia 2020 r.

Komentarz:

Poszerzeniem propozycji rządu w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej jest propozycja prezydenta, aby samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, których przychody w marcu spadły o więcej niż 50 proc. (w stosunku do lutego bieżącego roku), byli przez trzy miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS. Proponujemy, aby ten okres był dłuższy i wynosił do 6 miesięcy.

BCC proponuje również ograniczenie i uproszczenie procedur wnioskowych do ZUS i innych urzędów.

Pożyczka 5000 zł dla mikrofirm – jeżeli pracodawca nie zwolni pracowników przez okres 6 miesięcy, to Fundusz Pracy wypłaci mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników pożyczkę do kwoty 5000 zł na okres do 1 miesiąca. BCC proponuje, aby ten okres wynosił 6 miesięcy. Wydłużenie okresu zwolnienia spowoduje możliwość bardziej stabilnego działania firm i zdecydowanie szerszego dostępu do zaproponowanego zwolnienia i pożyczek. Będzie lepszą motywacją dla utrzymania zatrudnienia.

Wiceminister finansów stwierdził dzisiaj: jesteśmy gotowi stosować kolejne potrzebne instrumenty dla ochrony płynności firm i miejsc pracy. W razie konieczności wydłużymy wszystkie instrumenty o kolejne trzy miesiące.
To dobry prognostyk dla zmian, które proponujemy.

BCC proponuje także, aby odnieść kryterium czasowe spadku dochodów przedsiębiorcy nie do lutego br. (był to okres ferii zimowych i niższych sezonowych dochodów) ale do 31 grudnia  2019 r. Przy obecnym zapisie rządowym z możliwości tzw. postojowego skorzysta zapewne zaledwie do 1/5 uprawnionych.

Proponujemy objęcie tzw. postojowym prowadzących działalność gospodarczą do 300% wynagrodzenia minimalnego (w odniesieniu do przychodu), a nie do 300% wynagrodzenia przeciętnego. Objęte postojowym powinny być osoby prowadzące działalność od 1 stycznia 2020 r.

Przykładowo, wedle informacji przesłanych do konsultacji nie skorzysta z postojowego przykładowo przedsiębiorca prowadzący sklep spożywczy od 2009 r., którego przychody spadły o 45% w kwietniu br. ponieważ punktem odniesienia jest jego przychód liczony wedle 300% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowanego, czyli statystycznie wysokiego w okresie gasnącej sprzedaży i przychodów.

Z postojowego nie skorzysta obecnie również osoba prowadząca usługi kosmetyczne, której przychody w lutym osiągnęły 1000 zł a w marcu 900 zł, ponieważ nie został spełniony warunek 15% spadku przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ponadto, nie zostanie obecnie objęta postojowym firma, jeśli jej działalność została podjęta po 1 lutego (sobota), czyli np. w poniedziałek, 3 lutego, choć logicznym jest, że rozpoczęcie działalności następuje w dzień powszedni.

Pozytywnie oceniamy następujące zmiany korygujące część wcześniej zgłoszonych propozycji antykryzysowych:

 • Odsunięcie w czasie części obowiązków przedsiębiorców, w tym m.in. złożenia nowego JPK_VAT, na 1 lipca 2020 r.
 • PPK do 1 października 2020 r., złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r..
 • Rejestracja importowanego pojazdu – wydłużenie z 30 do 180 dni.
 • Wydłużony okres ważności na pobyt czasowy oraz wiz krajowych, orzeczeń o niezdolności do pracy, niepełnosprawności, lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Objęcie dodatkowym świadczeniem opiekunów osób niepełnosprawnych uczących się do 25 roku życia.

dr Wojciech Nagel

ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy

członek Rady Nadzorczej ZUS

Koronawirus w Polsce