Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Inspekcja Pracy wznawia kontrole w firmach. Są nowe wytyczne

Iwona Maczalska

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o wznowieniu działalności kontrolnych w zakładach pracy, w pełnym zakresie. Kontrole zostaną wznowione od dnia 22 czerwca i będą odbywały się na nowych zasadach.

» Tarcza 4.0 - zmiany w kontrolowaniu przedsiębiorców

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy zadecydował o wznowieniu działalności kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy od dnia 22 czerwca 2020 roku. Kontrole w firmach pracy będą odbywały się już w pełnym zakresie, z poszanowaniem nowych wytycznych.

» Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Kontrola przedsiębiorców: nowe wytyczne chroniące przed COVID-19

Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracował nowe wytyczne przeprowadzania kontroli w firmach. W myśl zmian, o ile jest to możliwe zaleca się, by działalności kontrolne prowadzone były w pierwszej kolejności w formie telefonicznej rozmowy inspektora z pracodawcą – a nawet, jeśli jest to możliwe, wyłącznie w formie zdalnej.

Nowe wytyczne wskazują również, że wizyta kontrolna powinna zostać maksymalnie skrócona oraz należy ją przeprowadzać, w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

Dokumenty przekazane inspektorowi w 24-godzinnej kwarantannie

Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia się wirusem zarówno inspektora, jak i pracodawcy. Są więc niejednorodnie bardzo rygorystyczne.

Jak stwierdził Inspektor Pracy przykładem nowych wytycznych jest zapis mówiący, że,, Dokumenty udostępnione inspektorowi pracy przez pracodawcę do kontroli poza terenem zakładu zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach Dokumenty te, podobnie jak inna korespondencja, mogą zostać wyjęte i skierowane do użytku  w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po upływie 24 godzin od wpłynięcia.”

Nowe obowiązki inspektora w trakcie kontroli w zakładzie pracy

Wytyczne Głównego Inspektora Pracy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego nakładają również szereg nowych obowiązków na inspektorów dokonujących kontroli. W myśl zmian, w czasie kontroli inspektor zobowiązany będzie do przestrzegania zasad higieny obowiązujących w danym zakładzie pracy. Będzie więc zobowiązany w szczególności do dezynfekowania rąk, a nawet obuwia (jeżeli zakład pracy będzie tego wymagał), każdorazowego stosowania środków ochrony osobistej, czy też zachowania zalecanego w zakładzie pracy dystansu (co najmniej 2 metry).

Koronawirus w PolsceKontrola