Tarcza 4.0 - zmiany w kontrolowaniu przedsiębiorców

Iwona Maczalska

Trwają prace nad tzw. Tarczą antykryzysową. Tarcza w wersji 4.0 zawiera kolejne formy pomocowe dla przedsiębiorców. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że wśród nowych przepisów znajdują się również te, dotyczące kontrolowania przedsiębiorców.

» Tarcza 4.0 przyjęta. Zmiany w prawie pracy, zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca i wakacje kredytowe

Prace nad czwartą, ostatnią już wersją Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców trwają. Jutro prace nad projektem Tarczy wznowi Senat. Projekt zakłada liczne zmiany przepisów wprowadzając m.in. dopłaty do odsetek kredytów firmowych, wakacje kredytowe, czy liczne zmiany w przepisach prawa pracy. To jednak nie wszystko. Wśród nowych przepisów znalazły się również zapisy o nowej formie dokonywania kontroli przedsiębiorców.

» Tarcza 4.0 - ostatnią tarczą dla przedsiębiorców. Sprawdź, o co możesz jeszcze wnioskować

Tarcza 4.0 - zdalne formy kontroli przedsiębiorców

Wśród przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0 znalazł się nowy art. 53, który wprowadza zmiany do Ustawy – Prawo Przedsiębiorców. W myśl projektowanego art. 51 ust. 3a „Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”

Źródło: sejm.gov.pl

Powyższy przepis umożliwi organom kontrolnym dokonywanie kontroli w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty. Jak zaznaczył jednak projektodawca, może się to odbywać wyłącznie w sytuacji zaistnienia przesłanek przemawiających za dokonywaniem kontroli w tej formie. Mowa o sytuacji, gdy:

1.      dokonanie kontroli zdalnej usprawni prowadzenie kontroli oraz

2.      przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Jak twierdzi ustawodawca w uzasadnieniu do projektu - projektowana zmiana jest wyrazem wyjścia naprzeciw postulatom środowisk przedsiębiorców, którzy podkreślali, że nierzadko kontrole powodują nadmierne uciążliwości w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorstwa. 

Zdalna kontrola tylko za zgodą przedsiębiorcy

Projektowane przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia kontroli w formie zdalnej, jednak wyłącznie za zgodą przedsiębiorcy. W przypadku braku wspomnianej zgody, przeprowadzenie kontroli w tej formie będzie niemożliwe.

Koronawirus w Polsce