Ile razy wypłacane jest świadczenie postojowe?

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia postojowego oraz dodatkowego świadczenia postojowego. Ile razy można pobierać te świadczenia? Wyjaśniamy.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem świadczenia postojowego nadal mogą składać wnioski. Ile razy wypłacane jest postojowe? Wszystko zależy od kodu PKD przedsiębiorcy oraz tego, czy ubiega się on o przyznanie świadczenia postojowego, czy dodatkowego świadczenia postojowego.

Ile razy wypłacane jest świadczenie postojowe?

Źródło: shutterstock

Świadczenie postojowe wypłacane maksymalnie 3 razy

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów o świadczenie postojowe nadal mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w szczególności na podstawie przepisów Tarczy 5.0. Tarcza ta umożliwia wypłatę świadczenia osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.11.A oraz 79.90A. Mowa zatem o agentach i przewodnikach turystycznych. Świadczenie postojowe wynosi w tym przypadku 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. Wypłacane jest ono nie więcej niż trzykrotnie. Ale uwaga! Dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie pobierali wcześniej świadczenia postojowego. Przedsiębiorcom, którym postojowe zostało już trzykrotnie wypłacone np. wiosną / latem 2020 roku – świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 nie przysługuje.

Wypłatę świadczenia postojowego przewidują również opublikowane wiosną 2020 roku Tarcze antykryzysowe 1.0 oraz 2.0., skierowane do wszystkich przedsiębiorców bez względu na kod PKD działalności gospodarczej. W myśl przepisów Tarczy 2.0 świadczenie postojowe może zostać wypłacone przedsiębiorcom nie więcej niż trzy razy. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którym postojowe wiosną / latem 2020 roku nie zostało wypłacone trzy razy, po spełnieniu niezbędnych warunków nadal mogą ubiegać się o wypłatę zaległego postojowego. W jakim terminie mogą składać wnioski? Odpowiedzi dostarczają nam przepisy Tarczy antykryzysowej 1.0, zgodnie z którymi ostateczny termin składania wniosków o przyznanie świadczenia postojowego minie po upływie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii (art. 15zs pkt. 7). Warto jednak zaznaczyć, że przepis ten może niekiedy wprowadzić przedsiębiorców w błąd, bowiem sam termin składania wniosków nie jest kluczowy dla wydania pozytywnej decyzji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, ZUS przypomina o terminie składania wniosków o świadczenia postojowe”.

Dodatkowe świadczenie postojowe jednorazowe, czy wypłacane trzykrotnie?

Od świadczenia postojowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odróżnić należy dodatkowe świadczenie postojowe wypłacane wyłącznie przedsiębiorcom, którzy skorzystali już ze zwykłego świadczenia postojowego. Ilość wypłacanych świadczeń w przypadku tej formy pomocy uzależniona jest od ustawy na mocy której została ona przedsiębiorcy udzielona.

I tak, dodatkowe świadczenie postojowe wypłacane przedsiębiorcom turystycznym, na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej 5.0 zakładają możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego przedsiębiorcy.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku przedsiębiorców z branży gastronomicznej, fitness czy rozrywkowej, którzy na podstawie projektowanych przepisów Tarczy branżowej 6.0 również będą mogli ubiegać się o wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego. W ich jednak przypadku dodatkowe świadczenie postojowe będzie miało formę jedynie świadczenia jednorazowego, wypłacanego wyłącznie jeden raz.

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT