Faktury zaliczkowe i korygujące. Zmiany od 1 września 2023 roku

Redakcja PIT.pl

Od 1 września 2023 r. zostały doregulowane przepisy dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących. Ekspert, wyjaśnia co się zmieniło.

Zmiany w fakturach zaliczkowych

Dotąd w przypadku otrzymania zaliczki na poczet ceny towaru, czy usługi, sprzedawca był zobowiązany wystawić fakturę zaliczkową. Ustawodawca zdecydował się jednak uprościć obowiązki sprzedawcy. Od 1 września 2023 r. sprzedawca nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał tę płatność. Z preferencji tej nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do wystawiania faktur w terminach szczególnych określonych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, m.in. świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe, zajmujących się najmem i dzierżawą, czy ochroną osób i mienia.

Od 1 września 2023 r. ważne zmiany w wystawianiu faktur — PIT.pl

Faktura końcowa

Skorzystanie z powyższej możliwości i wystawienie jednej faktury końcowej jest dobrowolne. W przypadku wystawienia wyłącznie faktury końcowej, poza wszystkimi niezbędnymi informacjami, będzie ona musiała dodatkowo zawierać datę otrzymania zaliczki, jeśli data ta różni się od daty wystawienia faktury. W przypadku jednak wystawienia faktury zaliczkowej, na fakturze końcowej należy podać numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF, lub numer faktury zaliczkowej, jeśli została wystawiona poza systemem.

Faktury zaliczkowe i korygujące od 1 września 2023 r.

Źródło:Shutterstock

Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF - PIT.pl

Zmiany w fakturach korygujących

Zmiana w wystawianiu faktur korygujących jest ściśle związana ze stosowaniem faktur ustrukturyzowanych. O ile bowiem od 1 lipca 2024 r. ich stosowanie będzie obowiązkowe, o tyle już w tej chwili każdy przedsiębiorca dobrowolnie może wystawiać faktury w KSeF.

Od 1 września 2023 r. faktura korygująca będzie musiała zawierać numer identyfikacyjny w KSeF faktury pierwotnej, o ile posiada ona taki numer. Obowiązek ten dotyczyć będzie również podmiotu nieposiadającego siedziby na terytorium Polski, o ile faktura korygowana została wystawiona w KSeF.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Prawnicy

FakturaKsięgowość