Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP

Iwona Maczalska

Faktury wystawione do paragonu od 1 października ujmować będziemy w pliku JPK inaczej niż dotychczas. Pojawią się m.in. nowe zasady oznaczania tego typu faktur.

» Usługi wymagające oznaczeń w nowym JPK_VAT

Podatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób po zmianach przepisów prawidłowo ujmować w JPK_V7 faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą był podatnik w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność specjalnego oznaczania faktur sprzedaży wystawionych do paragonu od 1 października.

Faktura do paragonu a JPK_V7

Źródło: shutterstock

Faktura wystawiona do paragonu z oznaczeniem ,,FP” w JPK_V7

Nowa struktura pliku JPK_VAT, jaka zacznie obowiązywać od 1 października nakłada na podatników obowiązek oznaczania dokumentów sprzedaży, które zostały wystawione do paragonów fiskalnych. Dokumenty te należy zaopatrzyć oznaczeniem FP - ,,faktura do paragonu”. Jak informuje Minister Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu ,, W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym”.

» Trzy darmowe programy MF do obsługi nowego JPK_V7 od 1 października

Ministerstwo Finansów uczula również, że w sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie należy uwzględniać wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami.

Faktura uproszczona w nowym JPK

Wątpliwości budzi również kwestia ujmowania w pliku JPK paragonów z numerem NIP nabywcy, które są fakturą uproszczoną.

Tego typu faktury w 2020 roku należy wykazywać wyłączie w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej. Obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w nowej strukturze JPK_V7 zacznie obowiazywać dopiero od stycznia 2021 roku.  

Czy oznaczenie ,,FP” dotyczy faktur wystawionych przed wdrożeniem nowego JPK?

Podatnicy pytają, czy faktury, które zostały wystawione w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, a które nadal obowiązują również należy zaopatrzyć oznaczeniem ,,FP”? Odpowiedz jest jedna – tak. Jak twierdzi resort finansów ,,oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 

/na podstawie mf.gov.pl

JPK Jednolity Plik KontrolnyFaktura