Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerytury i renty w 2023 roku wyższe o co najmniej 250 zł. O ile wzrosną w przyszłym roku?

Iwona Maczalska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowe przepisy dotyczące zasad waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku. Jak się okazuje wzrost świadczeń będzie rekordowy. W 2023 roku ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa z gwarancją minimalnej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł. O ile wzrosną emerytury i renty w 2023 roku?

» Zmiany dla pracujących emerytów od 1 września. Warto zachować szczególną ostrożność

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Reguluje on nowe zasady waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku. To jednak nie wszystko. Projekt wskazuje również konkretne kwoty niektórych świadczeń tj. minimalna emerytura czy renty.

 O ile wzorsną emerytury i renty w 2023 roku?

Źródło: shutterstock

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

Jak zakładają nowe, projektowane przez Ministerstwo Rodziny przepisy, w 2023 roku obowiązywać będzie waloryzacja mieszana: kwotowo- procentowa. Planowany wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji ma wynieść 113,8 proc. z gwarantowaną podwyżką o co najmniej 250 zł.

Waloryzacja rent i emerytur częściowych 2023

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku waloryzacji rent. Waloryzacja renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż  187,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową waloryzacja Minimalne renty i  emerytury 2023

W myśl projektowanych przepisów proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

1. podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

2. zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

Oznacza to, że wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł. Również kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana w wysokości 250 zł.

Świadczenia przedemerytalne 2023

Na podstawie nowego projektu planuje się również podwyższenie kwoty świadczenia przedemerytalnego. Podwyżka wspomnianego świadczenia polegać  będzie na dodaniu 250 zł do obecnej kwoty.  

Emerytury