Zmiany dla pracujących emerytów od 1 września. Warto zachować szczególną ostrożność

Iwona Maczalska

1 września 2022 roku zmianie ulegną limity dodatkowych zarobków, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Emeryci dorabiający w tym kwartale muszą być szczególnie ostrożni. Obowiązujące bowiem limity zarobków od 1 września będą niższe od tych w poprzednich kwartałach. 

» Zmiana wskaźników podatkowych od 1 września 2022 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Niższe limity zarobków emerytów

Źródło: shutterstock

» Emerytury i renty - graniczne kwoty przychodu

Ze względu na spadek wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2022 roku do 6.156,25 zł.ł, emeryt lub rencista od  września 2022 roku będzie mógł dodatkowo dorobić:

  • nie więcej niż 4.309,40 zł zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 8.003,20 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.309,40 zł8.003,20 zł01.09.2022
4.364,65 zł8.105,79 zł01.06.2022

* podane kwoty są kwotami brutto

Powyższe limity zarobków są niższe od tych, które obowiązywały w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Podejmując zatem dodatkową pracę zarobkową warto zwrócić na to uwagę, by uniknąć konieczności zwrotu części bądź całości pobieranej emerytury z ZUS. 

Limity zarobków nie dla wszystkich emerytów

Nie należy zapominać, że powyższe limity nie dotyczą wszystkich emerytów. Nie dotyczą w szczególności osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Mogą oni zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń. Z kolei emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, powinni regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia bądź zawieszenia pobieranej przez nich emerytury. 

EmeryturyZUSWynagrodzenia