Elektroniczne zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

2 sierpnia br. Senat RP przyjął bez poprawek projekt ustawy zgłoszony przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Chodzi o ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych. Celem tej nowelizacji jest umożliwienie odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (videokonferencja).

Analogiczne rozwiązanie Ksh przewiduje obecnie w spółce akcyjnej. Ta z pozoru drobna zmiana bez wątpienia, dzięki usprawnieniu procedur organizacyjnych w spółkach z o.o., może przyczynić się do pobudzenia przedsiębiorczości prowadzonej w tej formie. Inicjatywa zmiany wynikała z głosów kierowanych do Prezydenta RP przez środowiska gospodarcze, w tym Centrum im. Adama Smitha.

Ustawa została uchwalona przez Senat stosunkiem głosów 84 za przy 1 głosie wstrzymującym się, a wcześniej przez Sejm stosunkiem głosów 418 za przy 6 głosach przeciw.

Źródło: prezydent.pl

CIT