e-Faktura obowiązkowa od 1 stycznia 2024 roku

Ewelina Czechowicz

E-faktury zaczną obowiązywać od 2024 roku. Księgowi i dostawcy systemów zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian. 17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r. Jest to stanowisko w odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców, którzy informowali, że nie są wstanie wdrożyć i KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Aktualnie  faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Jak wynika z decyzji Rady UE obowiązkowe staną się od stycznia 2024 roku.

E-faktura obowiązkowa od stycznia 2024

Źródło: shutterstock 

Szybszy zwrot VAT

E-faktura jak wskazywał resort finansów pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot VAT-u. Podatnicy mają go otrzymać po 40 dniach, to skrócenie czasu oczekiwania o 1/3. Aktualnie zwrot VAT jest dokonywany w terminie 60 dni.

E-faktura do 2024 roku dobrowolna

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2024 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Korzyści dla podatnika

Jak wskazuje MF, z perspektywy podatnika, e-faktura przyniesie wiele udogodnień:

  1. "Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
  2. Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
  3. Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
  4. Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.
  5. Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia
  6. Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia".

Link do decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9217_2022_INIT&from=P&mkt_tok=NTIwLVJYUC0wMDMAAAGFAOf9jXNSsTvX_6gJBuQ6NYj6Wej2KODTESHA9Bos0-IkPR2XsBXSJZChoay0cAI2xJTf2Nw-tfPW1CicGm95658AIYyY37ComDIhnn80sWZW8uzg3Q

FakturaKsięgowość