Dziś ostatni dzień na sporządzenie m.in. PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A

Iwona Maczalska 31.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Dziś mija ostatni dzień na złożenie niektórych deklaracji podatkowych. Mowa w szczególności o drukach PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A, PIT-19A.

Dziś ostatni dzień na sporządzenie m.in. PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A

Dziś ostatni dzień na sporządzenie m.in. PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A / FORUM


 

Przypominamy, że tylko do 31 stycznia 2018 roku płatnicy podatku PIT mają czas na złożenie deklaracji:

  1. PIT-28 – deklaracja o przychodach z ryczałtu ewidencjonowanego, najmu, dzierżawy,
  2. PIT-4R – deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek PIT,
  3. PIT-16A – rozliczenie przychodów opodatkowanych kartą podatkową,
  4. PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach,
  5. PIT-19A – dochody osób duchownych.

<< Problemy z PIT-28, PIT-16A, PIT-19A z ostatnich dni stycznia - bazy przeciążone, UPO po terminie >>

PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT do 31 stycznia lub 28 lutego

Płatnicy, który chcą sporządzić informacje PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej mają na to czas tylko do 31 stycznia 2018 roku. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku płatników sporządzających papierowy druk PIT-8C, PIT-R, czy sporządzający druki IFT do organu skarbowego.

Płatnicy, którzy przegapią termin 31 stycznia nie muszą się jednak niepokoić. Mogą oni bowiem złożyć druk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Sporządzanie druku w tej formie wydłuża bowiem termin do 28 lutego 2018 roku.

Uwaga! Mowa tutaj wyłącznie o drukach składanych do urzędu skarbowego. W przypadku druków przekazywanych do podatników termin bez względu na formę wypełniania druku jest jeden – 28 luty 2018 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl