30 czerwca mija termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku solidarnościowego za czerwiec

Iwona Maczalska

Osoby, które chcą skorzystać z wypłaty dodatku solidarnościowego za miesiąc czerwiec, muszą się śpieszyć. Aby otrzymać wypłatę, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca. Złożenie wniosku w lipcu wyeliminuje prawo do wypłaty jednej z trzech transz dodatku.

» Dziś wieczorem PUE ZUS nieczynny! Nie złożysz wniosku na ostatnią chwilę

Osoby, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub jej umowa o pracę na czas określony po 15 marca wygasła, mają prawo ubiegać się o wypłatę dodatku solidarnościowego wypłacanego w trzech ratach – za czerwiec, lipiec i sierpień. Aby jednak skorzystać z trzech wypłat trzeba się śpieszyć. Wnioski za czerwiec przyjmowane są wyłącznie do 30 czerwca.

» Dodatek solidarnościowy 1400 zł - to kwota netto, czy brutto?

Nie złożysz wniosku do 30 czerwca - nie otrzymasz dodatku za czerwiec

Już kilka dni temu alarmowaliśmy o tym, że termin złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy ma kluczowe znaczenie w przypadku wielkości wypłacanego dodatku. Aby bowiem otrzymać 1400 zł dodatku za czerwiec, lipiec i sierpień należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca. Złożenie wniosku w lipcu spowoduje wypłatę wyłącznie dwóch dodatków solidarnościowych – za lipiec i sierpień. Więcej na ten temat w artykule ,, Nie każdy wniosek o dodatek solidarnościowy uprawnia do wypłaty za 3 miesiące”.

Koronawirus w Polsce