Dopłaty do oprocentowania kredytów przedsiębiorców bez PIT

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

» Tarcza 4.0 przyjęta. Zmiany w prawie pracy, zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca i wakacje kredytowe

Pomoc dedykowana przedsiębiorcom w formie dopłat jest jednym z instrumentów wsparcia w walce ze skutkami epidemii koronawirusa i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT i CIT.

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Ustawa wprowadza m. in. system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami COVID-19, na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.

» Odsetki od pożyczek w związku z COVID-19 a koszty podatkowe

W momencie otrzymania dopłaty do kredytu, po stronie przedsiębiorcy nie powstanie przychód, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowyPIT lub CIT.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Koronawirus w PolsceCITPłatnik PIT