Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Katarzyna Sudaj

Oficjalnie zawiadomiono Sejm o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce. Rozpoczyna się trzymiesięczna zbiórka 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, która ma wprowadzić dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.


Źródło: shutterstock.com

16 stycznia 2023 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Witek, przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce, który realizuje 1 punkt 10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Pełnomocnikiem Komitetu został dr n. pr. Marek Woch, a Zastępcą Poseł na Sejm RP Paweł Kukiz. Komitet zaczyna zbiórkę minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem, ma na to 3 miesiące.

Nie tylko Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz uważa, że obecny system ubezpieczeń społecznych jest niespójny i niesprawiedliwy. A ryczałtowa składka w 2023 r. będzie "dobijać zwłaszcza mały i średni biznes". Stąd pomysł na zmiany.

>>> Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r. Będzie stała składka zdrowotna?

Wszyscy wiemy, że polski system ubezpieczeń społecznych ma wiele wad i nei działa efektywnie, a ubezpieczeni nei są zadowoleni z wysokości swoich rent i emerytur. Większość uważa, że nie warto płacić składek, a przedsiębiorcy powinni mieć prawo wyboru.

Mali przedsiębiorcy nie chcą płacić ZUS. Woleliby opłacać komercyjne ubezpieczenie

Potwierdza to badanie małych przedsiębiorców, przeprowadzone w 2019 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR:

  • ponad połowa respondentów (54%) stała na stanowisku, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy zawsze powinny być dobrowolne;
  • dwie trzecie (67%) badanych deklarowało, że zrezygnowałoby z płacenia składek ZUS, gdyby były one dobrowolne;
  • gdyby zaś istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie (65%) małych przedsiębiorców wybrałaby komercyjne ubezpieczenia.

Projekt ustawy o dobrowolnych składkach ZUS już jest

Projekt ustawy powstał już w 2022 roku, a 7 listopada 2022 roku złożono go w Sejmie. Nie jest to pomysł nowy, bo już 4 lata temu, w lutym 2019 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz złożył deklarację przygotowania projektu ustawy dobrowolnych składek - na wzór niemieckiego systemu ubezpieczeń.

>>>Projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców z dnia 7 listopada 2022 r.

 

Analiza skutków finansowych wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców w Polsce

"W roku 2019 wykonana została symulacja skutków finansowych wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Celem wykonania symulacji skutków dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjęto, że wszyscy ubezpieczeni opłacają składkę emerytalną, rentową oraz wypadkową. Następnie oszacowano wpływy do FUS w czterech wariantach:

  • 25% ubezpieczonych rezygnuje z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 50% ubezpieczonych rezygnuje z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 75% rezygnuje opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 100% ubezpieczonych rezygnuje z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe wyliczenia przyjęto na podstawie liczby osób ubezpieczonych na dzień 30 września 2018 r. W analizie ustalono liczbę ubezpieczonych w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym na prawie 1,5 mln (1.498.7781).

Z tego 1.214.621 osób, to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby niepełnosprawne podejmujące po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że 1.214.621 osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wpłaciło z tytułu składki emerytalnej 677.855 687,68 zł, natomiast tytułu składki rentowej 277.808 115,12 zł. Łącznie składki te wyniosły 955.663.802,80 zł .

Pozostałe 284 157 osób, to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby niepełnosprawne podejmujące po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Osoby z tej grupy wpłaciły 52 785 004,32 zł składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Powyżej wskazane osoby z obydwu grup uiściły składki emerytalne i rentowe w wysokości 1 008 448 807,12 zł.(...)

W analizie finansowej dr n. pr. Marek Woch, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce przekonuje, że "w wypadku skorzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to pomimo zmniejszenia wpływów do FUS, zwiększą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego.

Koszt wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców, może wynosić rocznie ok. 6-7 mld zł przy założeniu, że zrezygnuje jednocześnie 50% przedsiębiorców. Jednak jest to ubytek „pozorny”, ponieważ nie będzie wypłaty świadczeń w przyszłości." - tylko czy nasz system ubezpieczeń na to stać już w tej chwili?

Można włączyć się w zbiórkę podpisów i pobrać kartę dla osób chcących zaangażować się w to działanie. Szczegóły na stronie www.rzecznikmsp.pl/dobrowolny-zus-w-pl/

 

ZUSNiski ZUS