Do końca lutego opłata roczna BDO odpady

Redakcja PIT.pl

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej BDO cyli dotyczącej Bazy Danych o Produktach i Opakowanianiach oraz o Gospodarce Odpadami. Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej!

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  • wprowadzający baterie lub akumulatory
  • wprowadzający pojazdy
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Pamiętaj!

  • Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
  • Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).
  • Uwaga! Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru!

 

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

 

BDO