Do kiedy ZUS musi wysłać PIT do emeryta lub rencisty?

Iwona Maczalska

Podatnicy posiadający swoje informacje podatkowe mogą już przystąpić do rozliczenia rocznej deklaracji PIT. Rozliczenia dokonać mogą również emeryci i renciści. Do kiedy ZUS powinien wysłać im PIT-11A/40A? Jak rozliczyć PIT?

» PIT-40A za 2022/2023 r. Co z nim zrobić?

Z początkiem stycznia rozpoczął się sezon rocznych rozliczeń podatku PIT za poprzedni, 2022 rok. Choć potrwa on aż do 2 maja, to podatnicy mogą rozliczyć się wcześniej. Aby mogli to bezbłędnie zrobić, warto poczekać na informację podatkową PIT-11A/40A dostarczaną z ZUS. Do kiedy ZUS musi przekazać PIT emerytom i rencistom?

PIT-40A/11A

Źródło: shutterstock

» Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Jakie rozliczenie PIT otrzymają z ZUS emeryci i renciści?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże emerytom i rencistom informacje o wysokości wypłaconych w 2022 świadczeń. W zależności od rodzaju świadczenia emeryt / rencista otrzyma:

 1. PIT-40A/PIT-11A – właściwy dla emerytów lub rencistów bądź też w przypadku otrzymywania zasiłków z ubezpieczenia społecznego np. chorobowego czy macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej,
 2. PIT-11 – właściwy dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

Do kiedy ZUS przekaże PIT emerytom i rencistom?

Ostateczny termin przekazania druku PIT-40A/PIT-11A emerytom i rencistom przypada z końcem lutego. W 2023 roku ostateczny termin to wtorek 28 lutego.

 

Kiedy emeryt/rencista musi samodzielnie rozliczyć swój PIT?

Emeryci i renciści nie zawsze muszą samodzielnie rozliczać się ze skarbówka. Jak tłumaczy ZUS ,, Jeżeli otrzymają Państwo wyłącznie jeden PIT-40A oznacza to, że podatek jest już całkowicie rozliczony i nie muszą Państwo nic robić. Deklaracja PIT-40A jest jednocześnie rocznym rozliczeniem podatkowym, w przypadku, gdy uzyskali Państwo dochody wyłącznie od jednego organu rentowego oraz:

 • nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń podatkowych.

Wtedy nie trzeba już samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37.

Jeżeli otrzymają Państwo wyłącznie PIT-40A i z niego wynika kwota do zapłaty, to również nie muszą Państwo nic robić. W takich przypadkach organ rentowy pobierze tę kwotę ze świadczenia za marzec lub kwiecień”.

Oznacza to, że po otrzymaniu PIT-40A rozliczyć się samodzielnie należy wyłącznie, gdy świadczeniobiorca:

 1. Chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 2. Chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 3. Chce rozliczyć dodatkowe ulgi bądź odliczenia w swojej deklaracji PIT.

Wówczas na podstawie PIT-40A należy sporządzić deklarację PIT-37 i wysłać ją do urzędu skarbowego.

 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku otrzymania z ZUS PIT-11 lub PIT-11A. Jak tłumaczy ZUS ,, Po otrzymaniu informacji PIT-11A mogą Państwo:

 • nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT, usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy). Formularz PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych informacji PIT-11A lub
 • dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu (druk PIT-37) dostępnym w usłudze Twój e-PIT;
 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT (druk PIT-37)".

PIT-37 na podstawie informacji PIT-11A z ZUS należy złożyć samodzielnie w przypadku, gdy emeryt / rencista:

 1. Chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 2. Chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 3. Chce rozliczyć dodatkowe ulgi bądź odliczenia w swojej deklaracji PIT.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku otrzymania PIT-11 z ZUS.

 

Więcej na temat rozliczenia PIT z ZUS w poradniku ,, Jak prawidłowo rozliczyć PIT. Poradniki MF dla emerytów i rencistów oraz osób do 26. roku życia”.

EmeryturyZUSRozliczenie rocznePIT-37