Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do 31 marca złóż w ZUS zgłoszenie ZUS ZSWA za 2019 rok

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku ZUS ZSWA. Ostateczny termin mija ostatniego dnia marca.

<< Pobierz druk ZUS ZSWA

Druk ZUS ZSWA składany jest w celu zgłoszenia okresów pracy, w których pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W zgłoszeniu płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Za niektórych pracowników płatnik zobowiązany jest bowiem odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.


Źródło: ZUS.pl

Termin składania ZUS ZSWA za 2019 rok

Płatnik składek deklarację ZUS ZSWA za 2019 rok zobowiązany jest przekazać najpóźniej 31 marca bieżącego roku. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
  • w przypadku upadłości lub likwidacji zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli jednak upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga ! Szczegółowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze zawiera załącznik 1 i załącznik 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656). Można znaleźć go również na stronie ,,Fundusz Emerytur Pomostowych”.

Jak prawidłowo wypełnić dokument ZUS ZSWA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował broszurę opisującą w jaki sposób krok po kroku wypełnić zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Instrukcja dostępna jest na stronie https://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZSWA.pdf/3a3e4884-ee3d-4343-96cb-a62c78848fb4.

ZUS