Do 30 czerwca czas na sporządzenie sprawozdania finansowego 2019 i jego podpisanie

Iwona Maczalska

W związku z epidemią COVID-19 termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok został wydłużony o 3 miesiące. Ostateczny termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań, mija już na początku przyszłego tygodnia.

» Opublikowano rozporządzenie wydłużające termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Minister Finansów w drodze rozporządzenia wydłużył termin składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019. Aktem prawnym regulującym tą kwestię jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570).

Dłuższy termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych 2019

W związku z szerzącą się w Polsce epidemią COVID-19 termin na sporządzanie, jak i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 uległ wydłużeniu o 3 miesiące. Nowe terminy upływają:

  1. 3o czerwca 2020 roku (nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego) – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz jego podpisanie,
  2. 30 września 2020 roku (nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego) – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego również do 30 czerwca

Rozporządzenie Ministra Finansów przesunęło wiele terminów podatkowych. Nie przesunęło jednak ostatecznego terminu na złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego. Termin ten pozostaje bez zmian i następuje dnia 30 czerwca 2020 roku. 

Wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdań 2019 dokonane na ostatnią chwilę

Osoby zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego do samego końca nie były pewne, czy Ministerstwo Finansów dokona wydłużenia terminu. Przypomnijmy, że rozporządzenie to weszło w życie z dniem ogłoszenia, a więc 31 marca – i co bardzo ważne – dopiero późnym wieczorem. Opieszałość ministerstwa w tym zakresie, z całą pewnością nie wpłynęło pozytywnie na prace na sprawozdaniami finansowymi 2019.

 

Koronawirus w PolsceCIT