Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do 28 lutego przekaż ZUS IMIR swoim pracownikom i zleceniobiorcom

Iwona Maczalska 27.02.2020 09:10 (aktualizacja: )

Na przedsiębiorcach będących płatnikami składek ciąży obowiązek przekazywania informacji o pobranych składach zarówno do ZUS jak i do ubezpieczonego. Informację roczną (ZUS IMIR) do ubezpieczonego należy przekazać najpóźniej do dnia 28 lutego.

Ustawa  z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatników składek obowiązek comiesięcznego przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów miesięcznych, wykazujących wysokość pobranych składek. O tym fakcie płatnik poinformować musi również samego ubezpieczonego. Może robić to co miesiąc, lub raz do roku – w rocznej informacji ZUS IMIR.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
Informacja rocznaInformacja roczna dla osoby ubezpieczonej - wzór obowiązujący do 31 maja 2020 r. i wzór obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.
Informacja miesięcznaInformacja miesieczna dla osoby ubezpieczonej - wzór obowiązujący do 31 maja 2020 r. i wzór obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.

ZUS IMIR przekaż ubezpieczonemu do 28 lutego

Płatnicy składek, którzy nie informowali swoich pracowników o pobranych i odprowadzonych za nich składkach do ZUS systematycznie każdego miesiąca - zobowiązani są w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego przekazać im informację roczną o tych składkach. Dokonuje się tego za pośrednictwem druku ZUS IMIR, który od 2019 roku zastąpił druk ZUS RMUA.

Dane wskazane w druku ZUS IMIR muszą być spójne z tymi, które płatnik składek przekazał do ZUS w raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Powinny być one przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Kiedy nie trzeba przekazywać ubezpieczonemu ZUS IMIR

Płatnik składek zwolniony jest z obowiązku przygotowywania informacji ZUS IMIR, jeżeli o wysokości składek odprowadzonych do ZUS informował ubezpieczonego w comiesięcznych informacjach - chyba, że ubezpieczony poprosi o dostarczenie informacji rocznej płatnika.

Płatnik nie musi również przekazywać informacji rocznej w sytuacji, gdy z wynagrodzenia ubezpieczonego pobierana była w ciągu roku wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.  

ZUSFormy zatrudnienia