Do 15 lutego złóż raport RPA za styczeń 2021 roku do ZUS

Iwona Maczalska

Tylko do 15 lutego płatnicy, którzy w styczniu 2021 roku wypłacili pracownikom wynagrodzenie za grudzień 2020 roku, mają czas na przesłanie do ZUS raportu RPA za styczeń 2021 roku. W raporcie uwzględnić należy również nagrody roczne za 2020 rok, lecz wypłacone w styczniu 2021 roku.

» Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu? Konieczny raport RPA do ZUS

Oprócz zbiorczej deklaracji ZUS DRA do 15 lutego płatnicy muszą przekazać do ZUS również raport RPA. Na jakich płatnikach ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druku RPA?

Źródło: ZUS.pl

Kto złoży ZUS RPA do 15 lutego?

ZUS RPA należy złożyć za osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług), jeśli:

  1. Zostało wypłacone pracownikowi wynagrodzenie należne za inny rok kalendarzowy niż rok, w jakim faktycznie został wypłacony lub – jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  2. Pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
  3. Obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, oraz zasiłków tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – został wypłacony ubezpieczonemu przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nagroda roczna za 2020 rok również w ZUS RPA

Nie tylko wynagrodzenia za grudzień 2020 roku, zapłacone w styczniu 2021 roku uwzględnić należy w styczniowym raporcie ZUS RPA. W druku tym uwzględnić należy również kwoty nagród rocznych należnych za 2020 rok, lecz wypłaconych w bieżącym roku. Nagroda roczna za 2020 rok, choć wypłacona pracownikowi w styczniu 2021 roku stanowi przychód stycznia, dlatego też należy uwzględnić ją w RPA za styczeń 2021 roku. W takim przypadku płatnik zobowiązany jest złożyć do ZUS cały komplet dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. ZUS DRA, ZUS RPA, ZUS RCA.

ZUSHOT