Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do 10 lutego opłać składki ZUS społeczne i zdrowotne w nowej wysokości

Iwona Maczalska 09.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie powinni najpóźniej 10 lutego opłacić wszystkie składki za styczeń 2017 roku. Należy jednak pamiętać, że w lutym po raz pierwszy zapłacimy składki w nowej wysokości.

Przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wyłącznie za siebie zobowiązani są do ich zapłaty najpóźniej do dnia 10 lutego. Z kolei przedsiębiorcy pełniący rolę płatników w stosunku do innych ubezpieczonych na opłacenie składek mają czas do 15 lutego.

 >>> Odliczenia składek ZUS <<<

Zanim przekażemy składki ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za styczeń 2017 roku, warto mieć na uwadze, że w tym miesiącu po raz pierwszy należy opłacić je w nowej wysokości.

Wykaz kwot składek ZUS obowiązujących od stycznia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2017
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres749,94 zł812,61 zł297,28 zł62,67 zł
01-12.2017Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2557,80 zł3303,13 zł2557,80 zł499,28 zł204,62 zł62,67 zł46,04 zł297,28 zł62,67 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

1109,89 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1172,56 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

38,37 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Zmiana kwot składek ZUS wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, opublikowanego w Monitorze Polskim 13 grudnia 2016 r. poz. 1188. Wskazana w obwieszczeniu kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 roku służy obliczeniu podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców.


Składki ZUS dla nowych firm

Zmiana wysokości składek ZUS nie ominęła również przedsiębiorców opłacających składki ZUS na preferencyjnych zasadach. W przypadku tych przedsiębiorców zmiana kwot składek ZUS wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm.

Nowe wysokości składek ZUS przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaruSkładki ZUS obowiązujące 2017
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres175,92 zł190,62 zł297,28 zł14,70 zł
01-12.201701-12.201701-12.2017Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer.Rent.Chor.Wyp.*
600,00 zł3303,13 zł600,00 zł117,12 zł48,00 zł14,70 zł10,80 zł297,28 zł14,70 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).

487,90 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

473,20 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

>>> Odliczenia składek ZUS - nowe firmy <<< 

Nowa wysokość składki zdrowotnej w 2017 roku

Przedsiębiorcy dokonujący opłat składki zdrowotnej za siebie nie powinni zapominać również o składce zdrowotnej, która w 2017 roku wynosi 297,28 zł. Ostateczny termin jej przekazania to również 10 luty.

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy

Składka zdrowotna

297,28 zł

297,28 zł

Iwona Maczalska, PIT.pl