Wskaźniki

 

ZUS

Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2018

 

Będzie nowa ulga na start. Pół roku bez składek ZUS

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu** Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2018   2385,82 zł   2201,28 zł   3286,53 zł
01-12/2018 199,34 zł 2385,82 zł 183,90 zł 2201,28 zł 275,51 zł 3286,60 zł
01-11/2018 199,34 zł 2186,48 zł 183,90 zł 2017,38 zł 275,51 zł 3011,09 zł
01-10/2018 199,34 zł 1987,14 zł 183,90 zł 1833,48 zł 275,51 zł 2735,58 zł
01-09/2018 199,34 zł 1787,80 zł 183,90 zł 1649,58 zł 275,51 zł 2460,07 zł
01-08/2018 199,34 zł 1588,46 zł 183,90 zł 1465,68 zł 275,51 zł 2184,56 zł
01-07/2018 199,34 zł 1389,12 zł 183,90 zł 1281,78 zł 275,51 zł 1909,05 zł
01-06/2018 199,34 zł 1189,78 zł 183,90 zł 1097,88 zł 275,51 zł 1633,54 zł
01-05/2018 199,34 zł 990,44 zł 183,90 zł 913,98 zł 275,51 zł 1358,03 zł
01-04/2018 200,16 zł 791,10 zł 184,72 zł 730,08 zł 275,51 zł 1082,52 zł
01-03/2018 200,16 zł 590,94 zł 184,72 zł 545,36 zł 275,51 zł 807,01 zł
01-02/2018 200,16 zł 390,78 zł 184,72 zł 360,64 zł 275,51 zł 531,50 zł
01/2018 190,62 zł 190,62 zł 175,92 zł 175,92 zł 255,99 zł 255,99 zł
cały 2017   2273,15 zł   2097,85 zł   3064,72 zł

 

>>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<

 

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowejPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2018 odliczamy składkę za grudzień 2017 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2018 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 390,78 zł za okres 01-02.2018 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2017 i za styczeń 2018 (190,62 + 200,16 = 390,78 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2018 roku:

11x 319,94 zł + 297,28 zł = 3816,62 zł

i dalej 3816,62 zł /9 *7,75 = 3286,53 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2018 9 % 7,75 %

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."

 


Komentarze

Autor: Redakcja PIT.pl (20-02-2017 14:15:52)
Temat: Re: Agnieszka
Szanowna Pani - ale patrzy Pani już w tabelę dotyczącą 2017 r. a nie 2016 r. Podała Pani dane archiwalne - któe znajdzie Pani w archiwum...pokaż całą treść
Szanowna Pani - ale patrzy Pani już w tabelę dotyczącą 2017 r. a nie 2016 r. Podała Pani dane archiwalne - któe znajdzie Pani w archiwum składek. Tutaj ma Pani dane na 2017, które może Pani stosować do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy na 2017 r. Pozdrawiam. zwiń
Autor: Agnieszka (20-02-2017 12:17:24)
Temat: zdrowotna do odliczenia za 2016
7,75% składka zdrowotna obliczana jest od zapłaconych składek 9%, zakładając, że podatnik opłacał składkę w terminach to kwota łączna do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 wynosi...pokaż całą treść
7,75% składka zdrowotna obliczana jest od zapłaconych składek 9%, zakładając, że podatnik opłacał składkę w terminach to kwota łączna do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 wynosi - 2977,62zł (248,82 * 11 + 240,60). Art. 27b.2."Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki".zwiń
Autor: admin (26-02-2016 17:41:32)
Temat: do p. B. Noga
Na samym dole tabeli (lub w archiwum) jest zamieszczony wiersz z odliczeniami za 2015 rok. Składki bez dobrowolnego chorobowego dają roczne odliczenie 1843,70 zł
Autor: B.Noga (26-02-2016 09:46:09)
Temat: łączna kwota odliczeń ZUS za 2015 rok
czy ktoś może mi podać kwotę odliczeń ZUS za 2015 r.? ile to wyniosło łącznie? Albo potwierdzi czy dobrze miałam wyliczone, że to 1830,72 zł?
Autor: Autor K. Sudaj (25-02-2016 21:24:32)
Temat: do Nadia
W styczniu 2016 odliczamy składkę (z dobrowolnym chorobowym) za grudzień 2015, która wynosiła 166,79 zł (od 1 kwietnia 2015 roku składka wypadkowa została obniżona z 1,93% na...pokaż całą treść
W styczniu 2016 odliczamy składkę (z dobrowolnym chorobowym) za grudzień 2015, która wynosiła 166,79 zł (od 1 kwietnia 2015 roku składka wypadkowa została obniżona z 1,93% na 1,8%). Wczesniej - za styczeń-marzec 2015 roku składka wynosiła 167,47 złzwiń
Autor: nadia (25-02-2016 12:32:42)
Temat: do autora G
dlaczego od kwietnia 2015 r. niby 166,79? skąd źródło?
Autor: G (25-02-2016 09:16:39)
Temat: składki
167,47 do 31.03.2015 166,79 od 01.04.2015 Więc wydaje mi się że jest ok...
Autor: nadia (18-02-2016 19:41:43)
Temat: składki
czy składka ZUS do odliczenia w styczniu a dot. grudnia nie powinny wynosić 167,47?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz