Dłuższy termin na wnioskowanie o zwolnienie z ZUS za grudzień, styczeń oraz luty

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy mają więcej czasu na składanie wniosków do ZUS o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. oraz luty 2021 r. Wnioski można wysyłać do dnia 30 kwietnia. Nie można jednak zapomnieć o ważnej kwestii.

» Tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące. Kto otrzyma świadczenia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o zwolnienie ze składek za grudzień 2021 roku oraz styczeń – luty 2021 aż do dni 30 kwietnia. Nie można jednak zapomnieć o dokumentach rozliczeniowych, których złożenie w ZUS jest jednym z warunków uzyskania zwolnienia.

Dłuży termin na wnioskowanie o zwolnienie z ZUS

Źródło: shutterstock

Dłuższy termin na wnioski RDZ-B7 o zwolnienie z ZUS

Wydłużenie terminu na wnioskowanie o zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 roku oraz styczeń i luty 2021 roku, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 371), które weszło w życie 28 lutego. W myśl zmian, termin na przekazanie wniosków RDZ-B7 wydłużono do dnia 30 kwietnia włącznie.

Nie zapomnij o dokumentach rozliczeniowych

Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,,Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów”. 

Więcej na temat zmian we wnioskowaniu o czasowe zwolnienie z ZUS w artykule ,,Tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące. Kto otrzyma świadczenia?". 

ZUSZwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce