Dłuższe zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Redakcja PIT.pl

KE przedłużyła zwolnienia z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE. Zwolnienie będzie obowiązywało do 31 grudnia 2021 roku. 

Do 31 grudnia 2021 r. będzie obowiązywało zwolnienie z cła i VAT przywozu do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19.

Sprzęt medyczny z dłuższym zwolnieniem z VAT

Źródło: shutterstock

Decyzja Komisji Europejskiej (KE) ma związek z utrzymującym się zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny i medyczny potrzebny przy zwalczaniu epidemii.

Pierwsza decyzja Komisji pozwalała państwom członkowskim dotkniętym pandemią, na zwolnienie z należności celnych przywozowych i VAT, przywozu towarów potrzebnych do zwalczania skutków COVID-19 od 30 stycznia do 31 lipca 2020 r .

23 lipca 2020 r. KE przedłużyła ten okres do 31 października 2020 r.  Następnie decyzją z 28 października 2020 r. KE po raz drugi wydłużyła możliwość stosowania zwolnienia, wówczas do 30 kwietnia 2021 r., o czym informowaliśmy w komunikacie: Dłuższe zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski.

Obecnie, decyzją z 19 kwietnia 2021 r. KE kolejny raz przedłużyła możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: Decyzja Komisji (UE) 2021/660 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID19 w 2020 r. (Dz. Urz. UE L 140 z 23.04.2021, s. 10).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zwolnienie z VAT