Dlaczego nie wszystkie numery kont znajdują się na białej liście VAT?

Katarzyna Sudaj

Zaledwie od przedwczoraj działa wykaz podatników VAT, a już użytkownicy mają wiele pytań i uwag. Dlaczego nie wszyscy przedsiębiorcy mogą znaleźć w wykazie numer swojego rachunku używanego w działalności gospodarczej?

» Jak uzupełnić numer konta na białej liście VAT?

Pierwsza sprawa, którą warto wyjaśnić - jakie numery kont trafiły na białą listę VAT? Resort finansów podkreśla, że rachunki w wykazie podatników zostały pobrane z baz danych Krajowej Administracji Skarbowej. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Rachunek rozliczeniowy tak, ROR już nie

Zwróćmy uwagę, że do wykazu trafiły tylko numery rachunków rozliczeniowych, a numery tzw. ROR-ów, czyli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych już nie – co podkreśla Ministerstwo finansów w swoim komunikacie.

Tylko konta otwarte „na firmę”

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli więc dany przedsiębiorca nie może znaleźć na białej liście VAT swojego numeru konta (lub kontrahenta), może to oznaczać, że:

  • dana firma w rozliczeniach firmowych korzysta z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub
  • nie zgłosiła swojego konta w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Zmiany w VATVATKontrola