Pobierz e-pity 2019

Deklaracja PIT za 2014 rok: jak skorzystać z ulgi na internet?

Piotr Szulczewski 27.11.2014 10:00 (aktualizacja: )

Chcąc skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu PIT za 2014 r., które złożyć należy do końca kwietnia 2015 r. (w przypadku ryczałtowców do końca stycznia 2015 r.), pamiętać należy nie tylko o kompletowaniu dokumentów, lecz także o skontrolowaniu, czy z ulgi nie korzystamy dłużej niż przez dwa lata.

 

Kto skorzysta z ulgi internetowej za 2014 rok?

Z ulgi na internet korzystać można wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że podatnik musi sprawdzić, ile lat dotychczas korzystał z ulgi. Jeżeli wykazał ją w zeznaniu za 2012 r. (składanym w 2013 r.) lub w zeznaniach wcześniejszych, to nie ma prawa korzystać z niej w zeznaniu za 2014 r. Jeżeli podatnik rozliczał ulgę za 2013 r. (zeznanie podatkowe składane w 2014 r.), to w obecnym roku po raz ostatni raz może skorzystać z ulgi.

Ulga za internet w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Jeżeli natomiast odliczenia za internet dokonywać będzie pierwszy raz, to również w roku kolejnym będzie miał on prawo ją rozliczać (zeznanie składane w 2016 r. za rok 2015).

W związku z tym, że obecnie ulgę rozliczać można jedynie przez dwa lata warto odliczać ją od dochodu w latach, w których z ulgi korzysta się w całości, czyli płaci się za dostęp do sieci za pełne 12 miesięcy lub za okres krótszy – ale opłata łączna wynosi 760 zł. Łącznie przez dwa lata warto korzystać z ulgi w taki sposób, by odliczyć końcowo 1520 zł.

Ulga na internet – niezbędne dokumenty

Odliczenia od dochodu kosztu dostępu do sieci internet dokonać można jedynie, gdy użytkownik posiada dokumentację poniesionych wydatków. Dokumentami takimi mogą być faktury otrzymywane od dostawcy sieci internet z oznaczeniem „opłacona”, faktury uproszczone z oznaczeniem „opłacone”, ale również dowody przelewów bankowych czy też przelewów dokonywanych za pośrednictwem poczty. Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi mogą być również bloczki płatności za sieć, przekazywane przez dostawcę sieci, opłacane w kasie z pieczęcią i podpisem kasjera odpowiedzialnego za przyjęcie płatności. Każdy z tych dokumentów powinien wskazywać kto, komu, ile, kiedy i za co zapłacił (rok, miesiąc którego dotyczy płatność). Dokumenty warto zbierać w jednym miejscu już w trakcie roku (np. w jednej wspólnej teczce). Ułatwi to wypełnienie zeznania podatkowego.


Cesja umowy za internet – ulgę odlicza członek rodziny

Dopuszczalne jest zawarcie cesji umowy i przepisanie jej na innego członka rodziny, który do tej pory nie korzystał z ulgi. Warto o to zadbać już w grudniu, by od stycznia umowa i opłaty za internet dotyczyły już kolejnej osoby z rodziny, która do tej pory z ulgi podatkowej nie korzystała. Cesja korzystna jest w przypadku, gdy podatnik korzystał w 2013 i 2014 r. z odliczeń na internet i z początkiem stycznia ulga przestanie go obejmować.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl